Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Dziabaszewski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 05-11-1965
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa „Od 82 r. do czerwca 84 r. w Poznaniu brał udział w działalności nielegalnej młodzieżowej organizacji »Konfederacja Młodej Polski – Rokosz« -rozpowszechniał bezdebitowe wydawnictwa i ulotki zawierające w treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL.”. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu zarej. sprawę pod nr. Ds-44/84. Dozór MO od 07.07.1984 r. Sprawę umorzono 19.09.1984 r. na mocy amnestii. IPN Po 04/3536 (15060/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. udziału w nielegalnej organizacji młodzieżowej. Prokuratura Wojewódzka zastosowała areszt tymczasowy. Na podstawie amnestii uchylono areszt i umorzono śledztwo. IPN Po 08/1907 (12322/II), IPN Po 00206/20 (12322/2 mkf.)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. nielegalnego kolportażu. Dnia 22.09.1986 r. SOS przerejestrowano w SOR. Mat. o sygn. 12648/II oraz mkf. zniszczono protok. brakowania. Wpis na podst. zapis. kartot.-ewiden.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Kolportaż ulotek dot. reaktyw[acji] NZS.”. SOS przerejestrowano w SOR 18.11.1988 r. IPN Po 08/2292 (12976/II), IPN Po 00206/137 (12976/2 mkf.)
Akta administracyjne Figuruje w aktach administracyjnych WUSW Poznań – Analizy Wydz. Śledczego WUSW w Poznaniu za 1988 r. cz. I, w związku z SOR „King”. IPN Po 06/273/93
.