Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Konstanty
Nazwisko: Hamera
Miejsce urodzenia: Włoszczowa
Data urodzenia: 11-03-1948
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne KSMO w Warszawie przeciwko Mirosławowi Hamerze i innym podejrzanym o prowadzenie działalności związkowej sprzecznej z przepisami dekretu o stanie wojennym. "Podejrzany przez KDMO Warszawa Mokotów (...), że będąc członkiem KZ NSZZ >Solidarność" nawoływał do prowadzenia akcji protestacyjnej. Sprawa prowadzona w trybie doraźnym przez Prok.[uraturę] Rej.[onową] Mokotów. Dnia 17.12.1981 Prok. Rej. zastosował dozór MO" IPN BU 2909/5 (41/18, D II 2837/81, D-IV-2834/81).
Akta internowania Mirosława Hamery. Internowany od 8.05.1982 do 09.07.1982 na wniosek Wydz. III KSMO. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Zarzucano mu, że „od momentu powstania NSZZ «Solidarność» prowadzi na terenie Instytutu Fizyki [Polskiej Akademii Nauk] negatywną działalność polityczną”. Bezpośrednią przyczyną internowania było podejrzenia o przygotowywanie w Instytucie 10 minutowego strajku 13.05.1982. IPN BU 0787/367 (3843/III).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego dot. Mirosława Hamery (akta internowanego). Internowany na zasadzie artykułu 42 dekretu o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego za prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa. IPN BU 448/145 (145/07/82).
Mirosław Hamera, fizyk zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN), w dniu 27.05.1982 został "zabezpieczony operacyjnie" przez Wydz. III KSMO w Warszawie i zarejestrowany pod nr. 33805. Poddany kontroli przez SB z powodu: "były przewodniczący KZ NSZZ >Solidarność< na terenie Instytutu Fizyki P.A.N. Organizował wiece w miejscu pracy. W dn. 8.05.1985 został internowany. Utrzymywał bliskie kontakty z Zb.[igniewem] Romaszewskim, który zaangażował się w działalność tzw. >Komitetu Helsińskiego< w Polsce". Ponadto był współorganizatorem wiecu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i autorem petycji z żądaniem jego uchylenia i zwolnienia wszystkich internowanych. W dniu 7.01.1983 materiały przekazano do Wydz. II Dep. III MSW. Inwigilację zakończono 22.11.1988, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 54439/II. IPN BU 0222/893 (54439/II).