Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Marek
Nazwisko: Słoma
Miejsce urodzenia: Gołdap
Data urodzenia: 24-07-1960
Imię ojca: Karol
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 41/08 zarządzenie z dnia 26.01.2009 dotyczące Jarosława Marka Słomy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta penitencjarne Internowany za działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa. woj. gdańskiego IPN Gd 159/272
Materiały ewidencyjne Informacja o prowadzeniu sprawy o krypt. "Gotowość" i zniszczeniu materiałów. Materiały nie zachowały się, wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Kwestionariusz paszportowy z 1989 r. IPN Bi 148/3123/23 (EASU 129749)
.