Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Marian
Nazwisko: Staszewski
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 06-12-1959
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Staszewski w dniu 19.09.1988 został zarejestrowany pod numerem 12628 przez Wydz. V WUSW w Płocku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Dolar" nr rejestr. 12588. Był w zainteresowaniu SB z powodu: "Podejrzany o prowadzenie wrogiej działalności - kolportaż nielegal.[nich] ulotek". Sprawę zakończono 20.12.1988, a materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW w Płocku pod sygn. 1739/II. Materiały o sygn. 1739/II zniszczono komisyjnie 14.05.1990. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej (karty EO-4-A/77).
.