Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Witold
Nazwisko: Jarociński
Miejsce urodzenia: Szubin
Data urodzenia: 19-09-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Wymieniony w sprawozdaniach Wydz. IIIA/Wydz.V KWMO w Bydgoszczy do Departamentu III MSW o sytuacji w zakładach pracy woj. bydgoskiego z lat 1978–1981. IPN By 077/492 (68/12)
Materiały administracyjne Wymieniony w meldunkach zastępcy komendanta ds. SB KWMO, a następnie zastępcy szefa ds. SB WUSW w Bydgoszczy kierowanych do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych „o sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim” z lat 1980–1988. IPN By 077/337, IPN By 077/338
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach dot. "osób internowanych z woj. bydgoskiego" jako zatrzymany i internowany w OO we Włocławku (na podstawie decyzji nr 2/I/82 KWMO Bydgoszcz z 8.09.1982, którą uchylono 29.11.1982 na mocy decyzji nr 59/81/U). IPN By 069/1357 t. 2 (1364/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną zapewne jako były działacz NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Jego osoba została włączona 25.08.1986 r. do rozpracowania krypt. „Gryf”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego 14.09.1982 zarejestrowany pod nr 20771 w kategorii "internowany". Internowany od 8.09.1982 do 30.11.1982 na wniosek Wydz. V KWMO w Bydgoszczy w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku jako podejrzany o tworzenie „nielegalnych struktur organizacyjnych mających na celu podjęcie działalności godzącej w obowiązujący porządek prawny”. IPN By 88/228 (31/82/168), IPN Po 161/1, IPN BU 0787/560
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowany od 25.08.1986 w ramach SOR krypt. „Gryf” o nr rej. 20546 . Sprawa była prowadzona od 16.06.1982 najpierw przez Wydz. V KWMO Bydgoszcz, a od 30.05.1989 przez Inspektorat II WUSW Bydgoszcz. Szczegóły sprawy są nieznane. Materiały zostały zniszczone 11.12.1989. Materiały zniszczone 11.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.