Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Długołęcki
Miejsce urodzenia: Rypin
Data urodzenia: 13-06-1935
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Wacława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Meldunki operacyjne dot. podejrzenia ujawnienia tajemnicy wynalazku. Zdjęto z ewidencji z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Materiałów o sygn. II-15674 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta paszportowe Kilkakrotna odmowa wydania paszportu, zastrzeżenia wyjazdów za granicę w latach 1976-1978 do krajów kapitalistycznych oraz Jugosławii z powodu sprawdzania w ramach SOS o krypt. "Joda”, w latach 1978-1979 do krajów socjalistycznych, w okresie 04.07.1986 – 04.07.1988 r. do wszystkich krajów świata zastrzegł Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk. EAGD 27281
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolne śledztwa w sprawie Jacka Długołęckiego podejrzanego o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska. IPN Gd 013/223 (III-8680)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw „o treści antypaństwowej” na terenie Gdańska założona na Jacka Długołęckiego. Materiały złożono w archiwum z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały o sygn. II-19744 zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Akta prokuratora dot. Jacka Długołęckiego podejrzanego o kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie PRL w okresie od 13.05.1985 r. do 03.07.1986 r. poprzez ich rozsyłanie droga pocztową. IPN Gd 71/17, t. 1-3 (5Ds. 94/91, 4Ds 69/86)
.