Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: Smyków
Data urodzenia: 11-01-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Doker" (nr rejestr. 839) prowadzona przez Wydz. III KWMO/ WUSW w Gdańsku w latach 1962-1990. Sprawa dot. operacyjnego zabezpieczenia Zarządu Portu Gdańsk. Czesław Nowak, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Zakładowej Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców przy Zarządzie Portu Gdańsk, przechodzi w informacji z rozmowy z kontaktem służbowym pseud. "JK" z 10.02.1976 jako osoba "wrogo nastawiona do członków partii i niektórych poczynań partii". W toku działań operacyjnych zamierzano potwierdzić, że ww. miał należeć do komitetu budowy nowego kościoła w Gdańsku-Oliwie. Akta sprawy "Doker" zarchiwizowano pod sygn. 21/IV. IPN Gd 003/20 t. 2 (21/IV).
Akta administracyjne KWMO w Gdańsku. Meldunki z 30.05.1979 dotyczące sytuacji na terenie woj. gdańskiego w ramach działań operacyjnych krypt. "Lato-79" dotyczących wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce. Z inspiracji Czesława Nowaka, starszego brygadzisty WUP Zarządu Portu Gdańsk, powstała lista osób chętnych na wyjazd do Gniezna na spotkanie z papieżem. IPN Gd 0046/339 t. 3 (846/3).
Akta operacyjne o krypt. "Gotowość" Wydz. V KWMO w Gdańsku dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Czesław Nowak figuruje na wykazie członków Komitetu Strajkowego w Zarządzie Portu Gdańsk. IPN Gd 0207/11 (911/2, 156/11).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Bernard" (nr rejestr. 36808) prowadzona przez Wydz. V KWMO w Gdańsku w latach 1980-1982. Czesław Nowak został zarejestrowany do sprawy 26.02.1982 pod nr 42694. Sprawa dotyczyła nielegalnej organizacji. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18174/II. Materiałów o sygn. 18174/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Śledztwo prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku oraz Prokuraturę Marynarki Wojennej (Pm.Śl.II-32/81) w związku z działalnością w zdelegalizowanej organizacji NSZZ «Solidarność» oraz udziałem w strajku w Zarządzie Portu Gdańsk od 14.12.1981 do 19.12.1981. 08.02.1982 zatrzymany, tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Gdańsku postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni. 27.02.1982 skierowano akt oskarżenia do sądu. Materiały zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn 8086/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie rzeciwko m.in. Czesławowi Nowakowi oskarżonemu o "działalność w zdelegalizowanej organizacji NSZZ «Solidarność» oraz o udział w strajku w Zarządzie Portu Gdańsk od 14.12.1981 do 19.12.1981 i podżeganie do publicznych wystąpień o charakterze antypaństwowym". 08.02.1982 zatrzymany, 09.02.1982 przesłuchany i tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Gdańsku postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.03.1982 na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 4 lat. Decyzją Rady Państwa z 20.04.1984 zwolniony z reszty kary 22.04.1984 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 253/9266-9269 (3958/91/3690-3693).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Cienie" (nr rejestr. 46437) prowadzonej od 03.03.1983 do 21.11.1989 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gdańsku. Czesław Nowak został zarejestrowany do sprawy 08.09.1983 pod nr 47523. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. Korespondencja dot. spraw o wykroczenia z art. 52a kodeksu wykroczeń. Korespondencja pomiędzy Wydz. Śledczym WUSW w Gdańsku a Prokuraturą Rejonową w Gdańsku w sprawie Czesława Nowaka oskarżonego z art. 52 a ust. 1 pkt 1, 2, 5 Kodeksu Wykroczeń. IPN Gd 77/14 t. 2.
Akta Sądu Rejonowego w Gdańsku w sprawie przeciwko ww. oskarżonemu o działalność w zdelegalizowanej organizacji NSZZ «Solidarność», sporządzanie i rozpowszechnianie legitymacji KZ NSZZ «Solidarność» w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku oraz ulotek pt. "Komunikat" z 03.05.1988, a także próbę wywołania strajku w MPH w Gdańsku. 04.05.1988 przeszukano mieszkanie ww., w wyniku którego odnaleziono m.in. "Tygodnik Solidarność", "Głos Wybrzeża", "Tygodnik Powszechny", "Robotnik", "Portowiec", ulotki, broszury sygnowane przez NSZZ «Solidarność». Skazy wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 20.05.1988 na karę 3 tygodni pozbawienia wolności. IPN Gd 112/82.
Akta penitencjarne. Aresztowany 4.05.1988 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w związku z oskarżeniem o sporządzanie i rozpowszechnianie legitymacji Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku oraz ulotek pt. "Komunikat" Zakładowej Komisji Portu Gdańskiego z dnia 03.05.1988, a także próbę wywołania strajku w MPH w Gdańsku. Na podstawie decyzji Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska (1721/88) 07.05.1988 przekazany do Zakładu Karnego w Braniewie. Zwolniony 25.05.1988. IPN Gd 131/78 (446/3).
Akta administracyjne WUSW w Gdańsku. Czesław Nowak "do 04.05.1988 brał udział w związku, któremu odmówiono zalegalizowania, w ten sposób, że w celu wywołania niepokoju publicznego sporządzał, gromadził i rozpowszechniał legitymacje KZ NSZZ «Solidarność» w MHP w Gdańsku. 04.05.1988 przeszukano mieszkanie ww. , w wyniku którego znaleziono wydawnictwa bezdebitowe. 06.05.1988 ukarany przez Kolegium Rejonowe w Gdańsku karą 1, 5 miesiąca aresztu i przepadkiem dowodów rzeczowych. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 20.05.1988 kara została skrócona do 3 tygodni pozbawienia wolności. IPN Gd 0046/512 t. 3 (1119/3), IPN Gd 0046/518 t. 1 (1126/3), IPN Gd 0046/520 t. 1 (1128/1).
Sprawa prowadzona prze Wydz. II Dep. III MSW dotycząca Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", który 8.04.1989 objął patronatem kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu. Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Żądło" założono 10.04.1989, następnie 8.05.1989 przekwalifikowano na Sprawę Obiektową (SO), o tym samym kryptonimie. Czesław Nowak, redaktor "Portowca", organizator Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego, skazany na karę 4 i pół roku pozbawienia wolności, aresztowany w 1988 roku za organizowanie strajku w Porcie, był kandydatem z woj. gdańskiego z ramienia «Solidarności» w wyborach do Sejmu w 1989 roku. Sprawę zakończono z powodu wyboru większości członków komitetu na posłów i senatorów oraz podjęcia przez pozostałych działalności w legalnych strukturach związkowych, przez co komitet utracił na swoim znaczeniu. IPN Gd 467/4, IPN Gd 467/7 (2533/IV).
Sprawa Obiektowa krypt. "Duet" (nr rejestr. 59312) prowadzona przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w 1989 roku. Sprawa dot. zabezpieczenia kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu i Senatu na terenie woj. gdańskiego, przypadających na 04.06.1989. Czesław Nowak figuruje jako kandydat do Sejmu z ramienia Komitetu Obywatelskiego «Solidarność», a także jako członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Zarządu Portu Gdańsk, przewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku i Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» MPH oraz członek Regionalnego Komitetu Obywatelskiego «Solidarność» w Gdańsku. W czerwcu 1989 został wybrany posłem na Sejm z okręgu gdyńskiego. IPN Gd 003/196 t. 1-2 (225/IV).
Akta paszportowe. Czesławowi Nowakowi odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Norwegii i RFN w 1986, 1988 i 1989 roku powołując się na art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o paszportach z 17.06.1959 oraz na zastrzeżenia nr Z/A/A/84 ważne do 01.01.1987, Z-01634/87/A wniesione przez Wydz. V WUSW w Gdańsku do 31.12.1989 i Z-01157/88 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku do 06.05.1990. Zastrzeżenia anulowano 02.12.1989 na podstawie decyzji Naczelnika Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku. EAGD 354957.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 27 stycznia 2023 r. w sprawie o sygn. Gd 1054/22 dotyczące Czesława Nowaka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.