Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jerzy
Nazwisko: Mańczyk
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 02-07-1968
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Celina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa rozpracowania autorów Biuletynu Informacyjnego Szkół Zawodowych "BISZ", wykładanego w różnych szkołach średnich Gdańska. Zbigniew Mańczyk jest tu wymieniony jako członek kierownictwa Federacji Młodzieży Walczącej, w dn. 07.03.1988 r. przeszukano jego mieszkanie i zatrzymano go na 48 godzin celem uniemożliwienia uczestnictwa w wiecu na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. IPN Gd 0027/3840 (II-19957)
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW] Rozpracowywany w związku z "wrogą działalnością polityczną". Sprawa zakończona rozmową ostrzegawczą. Materiały zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na organizację "Federacja Młodzieży Walczącej" Zbigniew Maleńczyk występuje w sprawie jako członek kierownictwa organizacji. IPN Gd 0027/3839, t. 1-3 (19956/II)
Akta prokuratorskie Korespondencja dot. spraw o wykroczenia z art. 52a kodeksu wykroczeń. Dokumenty dot. m.in. Zbigniewa Mańczyka. IPN Gd 77/14, t. 2, k. 52,79,98,99,110 (423/1/91)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa rozpracowania działaczy Ruchu "Wolność i Pokój", protestujących przeciwko elektrowni atomowej w Żarnowcu. Zbigniew Mańczyk został aresztowany w dn. 21.03.1988 r. za udział w nielegalnej manifestacji "Dzień Wiosny". W aktach znajduje się meldunek o rozpoznaniu sprawy przez Kolegium ds. Wykroczeń przeciwko Mańczykowi, oskarżonemu o kolportaż nielegalnego wydawnictwa. Nazwisko Z. Mańczyka pojawia się wśród uczestników manifestacji "Anty-Żarnowcowej" dn. 03.03.1989 r. IPN Gd 0027/3842, t. 9, 11, 13 (II-19960)
Akta śledcze Akta dot. Zbigniewa Mańczyka podejrzanego o "wywołanie niepokoju publicznego poprzez rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw" i przechowywanie materiałów wybuchowych i łatwopalnych. Za powyższe Kolegium ds. Wykroczeń w Gdańsku ukarało w/w grzywną. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta dot. Mańczyka Zbigniewa podejrzanego o udział w nielegalnej demonstracji w celu "wywołania niepokoju publicznego". Za powyższe Kolegium ds. Wykroczeń w Sopocie ukarało w/w. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych
Akta ewidencyjne Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW, wypis z ZSKO-88 i ZSKO-90. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata ze wzg. na postępowanie w sprawach karnych, na okres 06.04.1988 do 05.04.1990 r. Zastrzeżenie odwołano 22.06.1989 r. Wypis na podstawie zapisów kartotecznych.
.