Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Chojnowski
Miejsce urodzenia: Stare Chojny
Data urodzenia: 25-08-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjna Rozpracowywany jako przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Oddziale Łomża Zarządu Regionu Mazowsze. IPN BU 01222/2298 (mf- 9856/2); akta o sygn. 52491/II zniszcz. w 1989 r.
Akta kontrolne śledztwa Dotyczy wywieszenia antypartyjnych plakatów na siedzibie łomżyńskiej "Solidarności". Postępowanie przeciwko M. Chojnowskiemu umorzono 05.10.1981 r. z powodu braku dostatecznych dowodów winy. IPN Bi 03/23 (30/III, PI-03/81)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Przewodniczący MK NSZZ "Solidarność" Oddział w Łomży. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania wrogiej działalności. Mat. o sygn. 598/II zniszcz. 03.01.1990 r. - wpis na podstawie danych ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata ze względu na "obronność, ochronę tajemnicy i bezpieczeństwo państwa". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inspirator powołania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Łomży. Włączono do SOR "Zarzewie"
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Sprawa dot. powołania w Łomży Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność". Zakończono z powodu niestwierdzenia działalności wykraczającej poza normy prawa. Mat. o sygn. 665/II zniszcz. 09.01.1990 r. - wpis na podstawie danych ewidencyjnych.
.