Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Olesiewicz
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Data urodzenia: 19-02-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ryszarda Olesiewicza. W aktach zachowała się kalka Decyzji Nr 2114 o internowaniu i Decyzja Nr 1440 o uchyleniu internowania z 23.12.1982. IPN Wr 040/1227 (3751/1102/IV).
Akta internowanego Ryszarda Olesiewicza umieszczonego w okresie od 05.11.1982 do 23.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. W uzasadnieniu decyzji o internowaniu podano, iż ww. "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/1154 (668/82).
Ryszard Olesiewicz figuruje w wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego z województw: tarnobrzeskiego, tarnowskiego, toruńskiego, wałbrzyskiego, warszawskiego, włocławskiego, wrocławskiego, zamojskiego i zielonogórskiego. IPN BU 01152/36.
Ryszard Olesiewicz 12.07.1983 został zarejestrowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Wataha” (nr rejestracyjny 45258), założonej 27.10.1982 przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu, dot. działalności Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Ww. pełnił funkcję szefa Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru Zachodniego KPN. Materiały 24.11.1986 złożono w archiwum pod sygn. 102846/II. IPN Wr 024/8852 (102846/II), IPN Wr 054/1499 (282/1601).
Akta dochodzenia nr 16/86 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie od 28.06. do 25.09.1986 w sprawie wytwarzania i rozpowszechniania bez pozwolenia publikacji zawierających treść mogącą wywołać niepokój publiczny. W aktach znajduje się notatka służbowa z 27.08.1986 uzasadniająca dokonanie przeszukania w miejscu zamieszkania Ryszard Olesiewicza, w której podano, iż jest on "aktywnym członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą K.P.N.", "zamierza on wziąć udział w nielegalnych wystąpieniach w dniu 31.08. br. [1986], oraz "może posiadać nielegalne wydawnictwa nawołujące do wystąpień w tym dniu". Dochodzenie zostało umorzone wobec nie wykrycia sprawców przestępstwa. IPN Wr 038/11531, t. 2 (24840/III).
Akta paszportowe Ryszarda Olesiewicza. W aktach znajduje się Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do "wks" (wszystkie kraje świata) w okresie 19.03.1985 - 19.03.1987 wniesione przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w związku ze sprawą 45258. W uzasadnieniu podano, iż ww. "jest aktywnym działaczem Konfederacji Polski Niepodległej. Utrzymuje szereg kontaktów z osobami zaangażowanymi w działalność w podziemnych strukturach >Solidarności<. Pobyt za granicą może wykorzystać do nawiązania kontaktów z ośrodkami dywersji ideologicznej". IPN Wr 524/69077 (EAWR 69077).
.