Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Józef
Nazwisko: Niedziela
Miejsce urodzenia: Trzebinia
Data urodzenia: 01-04-1958
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ryszarda Niedzieli, który jako współzałożyciel, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej i „aktywny” działacz NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mięsnych w Chrzanowie został zatrzymany 13.12.1981. Internowany na mocy decyzji nr Tr-2 z uwagi na fakt, iż „publicznie wyraża swoje niezadowolenie z istniejącej rzeczywistości”. Zwolniony 29.04.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. W dniu 21.07.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38832/II, a 31.12.1987 materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane (38832/2). IPN Ka 0169/307 (38832/2) mikrofilm.
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany 13.12.1981 i doprowadzony do Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. W dniu 12.03.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku, a 17.03.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. Od 23.03.1982 Ryszard Niedziela przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 29.04.1982 na mocy decyzji nr 864/82 o uchyleniu internowania. IPN Rz 57/112 (6/82).
Ryszard Niedziela, jako „zdecydowany przeciwnik ustroju” po zwolnieniu z internowania został objęty kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Mistrz” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 30.05.1983 pod nr. rej. KA 53200 i prowadzonego przez Grupę IV KM MO/RUSW Chrzanów, a od 16.05.1985 przez Grupę VI RUSW Chrzanów. Sprawę założono w związku z możliwością podjęcia przez ww. „szkodliwej działalności politycznej”. Celem kwestionariusza było ustalenie kontaktów, „kontrola negatywnej działalności” ww., a także przeciwdziałanie „niewłaściwemu wpływowi na współpracowników”. W ramach sprawy Ryszard Niedziela był inwigilowany przez tajnych współpracowników (TW), a „przed ważnymi wydarzeniami politycznymi i świętami państwowymi” z ww. przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. W dniu 13.02.1987 z uwagi na zmianę miejsca zatrudnienia KE krypt. „Mistrz” został przejęty przez Sekcję V MUSW Jaworzno i 02.06.1987 zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 64376. Sprawę zakończono 24.11.1987 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 22.12.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 38832/II, a 31.12.1987 materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane (sygn. 38832/2). IPN Ka 0169/307 (38832/2) mikrofilm.
Ryszard Niedziela występuje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje (wnioski o zatrzymanie, wnioski o uchylenie decyzji o internowaniu, notatki o oddaleniu zażaleń osób internowanych) dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO Katowice. IPN Ka 063/155 t. 4, 8 (234/C).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od dn. 12.03.1982 do 17.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 17.03.1982 do 23.03.1982. IPN Ka 175/711.
Materiały administracyjne zawierają skorowidz osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach gdzie ww. przebywał w okresie od 23.03.1982 do 29.04.1982. IPN Rz 57/497.
.