Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Aleksander
Nazwisko: Rosiński
Miejsce urodzenia: Otmuchów
Data urodzenia: 11-06-1953
Imię ojca: Roland
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. Adam Rosiński figuruje w «wykazie osób, których na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane" sporządzonym 17.02.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku oraz w sporządzonym 23.10.1980 przez ten sam wydział «wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa» jako aktywny członek komitetu strajkowego w PKS w Wejherowie. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych w archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/7 (156/7,911/17); IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2); IPN Gd 340/2 t. 1 (156/10, 911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Adam Rosiński wszedł w skład Prezydium MKZ w Wejherowie, był członkiem redakcji Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ «Solidarność» w Wejherowie p.t. "Gryf". Figuruje w «wykazie osób przewidzianych do internowania» sporządzonym 01.12.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 7, 8 (185/IV)
Akta operacyjne Materiały dotyczą pracy operacyjnej w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Adam Rosiński figuruje w materiałach jako osoba przewidziana do internowania, w sierpniu 1980 był przewodniczącym Komitetu Strajkowego w PKS w Wejherowie i Łącznikiem miedzy PKS Wejherowo a Stocznią Gdańską im. Lenina. IPN Gd 0046/365 t. 3 (918/3)
Akta operacyjne Akta z meldunkami dotyczącymi stanu osób internowanych. Adam Rosiński 30.08.1982 został internowany do OO. w Strzebielinku, ponieważ "nie zaprzestał działalności związkowej" i był "wrogo ustosunkowany do ustroju PRL". 15.10.1982 podjęto decyzję o uchyleniu internowania wobec ww. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 765 wydanej 30.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony 16.10.1982 na mocy decyzji nr 318 o uchyleniu internowania wydanej 15.10.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/344
Akta paszportowe W aktach paszportowych Adama Rosińskiego znajdują się notatki służbowe dotyczące działalności antypaństwowej ww. sporządzone w 1983 przez Wydz. II KWMO w Gdańsku. Ww. w 1980 prezentował "negatywną" postawę. Swoją działalnością spowodował przerwę w pracy w Oddziale PKS w Wejherowie, która przekształciła się w strajk solidarnościowy. Był jednym z organizatorów NSZZ «Solidarność» w Oddziale PKS w Wejherowie, a następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ «Solidarność» przy PKS w Wejherowie. Był łącznikiem z MKZ, kolportował nielegalna literaturę oraz biuletyny nie posiadające debitu. 28.12.1981 zatrzymany na 48 godzin, przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Od 30.08.1982 do 16.10.1982 internowany w OO. w Strzebielinku. EAGD 243904
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej TW pseud. "Jan" znajduje się charakterystyka Adama Rosińskiego sporządzona po wprowadzeniu stanu wojennego. W materiałach znajduje się notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy operacyjnej z Adamem Rosińskim sporządzona 20.10.1982 przez Wydz. II KWMO w Gdańsku. Adam Rosiński w Oddziale PKS w Wejherowie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» do czasu zawieszenia działalności związków. 28.12.1981 został zatrzymany na 48 godzin w areszcie, gdzie przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Od 30.08.1982 do 16.10.1982 przebywał w OO. w Strzebielinku. IPN Gd 0010/43 (26620/I)
.