Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Związek
Miejsce urodzenia: Wola Kiedrzyńska
Data urodzenia: 20-04-1931
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna Ww. był członkiem nielegalnego ugrupowania "Obrona Narodowa" działającego w powiecie żagańskim w okresie od września 1949 r. do lipca 1950 r. IPN Wr 093/64 (9/12)
Akta sądowe Postępowanie karne za przynależność do nielegalnej organizacji "Obrona Narodowa" prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu (sygn. akt Pr II 398/50). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dn. 30.11.1950 r. został skazany na karę śmierci, w drodze łaski karę zamieniono na 15 lat, a po amnestii z 1956 r. na 10 lat więzienia. IPN Wr 21/4280 t. 1-3 (Sr-740/50), IPN Wr 21/5929 t. 5
Akta penitencjarne Akta dot. pobytu w Areszcie Śledczym w Katowicach, w Centralnym Więzieniu we Wronkach, Rawiczu, Poznaniu oraz w Kolonii Rolnej Kawcze. IPN Po 3/48, IPN Po 3/63, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, IPN Po 3/74, IPN Po 3/75, IPN Po 3/153
Opracowanie wewnątrzresortowe - faktologia Członek nielegalnego ugrupowania "Obrona Narodowa", działającego w powiecie żagańskim w latach 1949-1950. IPN Wr 049/137 (charakterystyka nr 139)
Opracowanie wewnatrzresortowe - faktologia Organizacja młodzieżowa "Konspiracyjne Wojsko Polskie", działająca od jesieni 1945 r. do lutego 1955 r. w powiecie rzeszowskim. IPN 0183/110 (charakterystyka nr 113)
.