Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Kramek
Miejsce urodzenia: Szymanów
Data urodzenia: 10-12-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunek Operacyjny/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 20.04.1978 przekwalifikowano na sprawę operacyjnego rozpracowania z uwagi na "podejrzenie istnienia nielegalnej organizacji na terenie Radomia - prowadzenie wrogich odczytów". Akta o sygn. IV/949 zostały zniszczone; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. udziału w organizowaniu akcji protestacyjnej w Zakładach Metalowych w Radomiu. Materiały zarchiwizowano pod nr II/444. Dn. 16.11.1982 przerejestrowano do KE "Bramka" nr rej. 8612, a następnie dn. 07.10.1985 przerejestrowano do SOR "Dublet" nr rej. 10116. Akta o sygn. II/444 włączono do II/890 i wybrakowano, wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. "wrogiej działalności" w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Radomiu. Dn. 18.11.1983 sprawę przekwalifikowano na SOR "Dublet" nr rej. 10116. Akta o sygn. II/890 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidenc.-kartot.
Akta śledcze Akta dot. kontynuacji działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" i internowania w Kielcach i Łupkowie. IPN Ra 04/275 (III/276)
Akta internowanego Akta internowanego w ramach akcji "Jodła" w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie i ZK w Kielcach. IPN Rz 56/222 oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. działalności w NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych w Radomiu. Akta o sygn. II/890 zostały zniszczone; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie produkcji oraz rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Dn. 21.09.1985 F. Kramek został aresztowany, a 4.12.1985 skierowano do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia. Dn. 25.07.1986 Sąd umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Ra 04/342 (III/344)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie produkcji i rozpowszechniania ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Aresztowany dn. 20.09.1985. Zwolniony 19.11.1985. Dn. 27.07.1986 Sąd Rejonowy w Radomiu umorzył postępowanie. IPN Ra-3/7
Akta prokuratorskie "Akta w sprawie nielegalnego związku wytwarzającego ulotki o treści antypaństwowej celem rozpowszechniania". IPN Ra 26/266 t. 1-2
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Radomiu z dn. 21.09.1985. IPN Ra 16/38
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie na wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie od 11.11.1985 do 11.11.1987. "Podejrzany o produkcję i kolortaż antypaństwowych wydawnictw". Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 24.11.1988 zarejestrowany do sprawy ze względu na "wrogą diałalność w środowiskach aktywistów ruchu związkowego w Radomiu". Akta o sygn. II/1099 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta operacyjne F. Kramek wystepuje w aktach dot. działalności nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych w Radomiu m.in. w doniesieniach TW ps. " Mirek" i TW ps. "Zofia". IPN Ra 05/755 (II/878)
.