Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Strubel
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 29-09-1941
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanislawa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Postanowieniem z dn. 28.04.1987 r. zastrzeżono wyjazd do Jugosławii i k.k. w okresie od 01.05.1987 do 02.05.1989 r. - K. Strubel „jest czołową działaczką opozycji politycznej w regionie białostockim, prowadzącą aktywną i szkodliwą działalność, polegającą m.in. na zbieraniu materiałów dot. represji stosowanych wobec działaczy b. „S” dla potrzeb tzw. Komitetu Helsińskiego, które następnie przesyłane są za granicę”. Wnioskował Wydz. III WUSW Białystok w związku ze sprawą krypt. "Działaczka". Zastrzeżenie anulowano w 09.1988 r. IPN Bi 93/3303/12 (EABK 10230)
Akta internowanego Internowana decyzją nr 68 Komendanta Wojewódzkiego MO Białystok, gdyż: „Pozostawienie na wolności (...) zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że mogłaby podjąć aktywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". Umieszczona w Areszcie Śledczym w Białymstoku. IPN Bi 07/260 (III-649)
Akta internowanego Internowana decyzją nr 68 Komendanta Wojewódzkiego MO Białystok. Osadzona w Areszcie Śledczym w Białymstoku IPN Bi 6/31
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Inwigilowana w związku z działalnością w strukturach białostockiej "Solidarności". Dn. 14.04.1983 r. Kwestionariusz przekwalifikowano na SOS. Materiały dołączono do SOR "Biblioteka". Akta o sygn. II-2932 wybrakowano, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana jako figurantka tej sprawy pod nr. 30796 dn. 06.12.1983 r. Rozpracowanie obejmowało członków nielegalnego wówczas wydawnictwa Białostocka Oficyna Wydawnicza. Jako zastępca szefa BOW, zajmowała się organizacją kolportażu nielegalnych wydawnictw, w jej mieszkaniu odbywały się konspiracyjne spotkania BOW. Rozpracowywanie zakończono skierowaniem sprawy do sądu, gdzie nastąpiło umorzenie. Akta o sygn. II-2932 wybrakowano, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Inwigilowana ze względu na aktywną działalność w strukturach białostockiej opozycji i współpracę w Komitetem Helsińskim. Brak informacji o złożeniu akt do archiwum ("Zdjęto. Materiały zniszczono".)
Akta sprawy o wykroczenie Na wniosek RUSW w Łapach Rejonowe Kolegium do Spraw Wykroczeń Łapy wszczęło postępowanie przeciwko K. Strubel o to, że w dniu 7 sierpnia 1986 r. w Łapach podczas uroczystości pogrzebowych publicznie niosła wieniec z napisem na szarfie „Przyjaciele, Solidarność Białystok”. Orzeczeniem Kolegium z 12.09.1986 r. uznana została winną zarzuconego jej wykroczenia (wykroczenie z art. 61 &2 k.w.) i na podstawie art. 61 &2 k.w. wymierzono karę grzywny w kwocie 50 tys. zł z zamianą na 3 miesiące aresztu zastępczego w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie. Orzeczenie zaskarżono do kolegium do Spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Białostockim. Kolegium II instancji złagodziło karę grzywny do wysokości 30 tys. zł, zamienioną w razie nieuiszczenia w terminie na 60 dni aresztu + koszty postępowania. IPN Bi 24/1
.