Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Stanisław
Nazwisko: Burzyński
Miejsce urodzenia: Rzerzęczyce
Data urodzenia: 21-10-1941
Imię ojca: Marian
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dotyczy kontynuowania działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ "Solidarność". Materiały KE o sygn. II-1624 zniszczono 20.01.1990, inf. na podst. kartoteki odtworzeniowej
Akta penitencjarne Wykaz akt osób internowanych, zwolnionych od kwietnia do grudnia 1982. IPN Rz 56/302, t.8, k.1,3
Akta penitencjarne Cz. III do karty depozytowej IPN Ka 41/117
Akta penitencjarne Internowany w okresie 12.12.1981-29.04.1982 pod zarzutem działalności antypaństwowej. IPN Rz 56/4, IPN Rz 56/302, t.1, k.15-17
Akta penitencjarne Internowany w okresie 08.05.1982-29.06.1982 z powodu prowadzenia działalności związkowej. IPN Rz 56/65, IPN Rz 56/302, t.3, k.13-15
Akta penitencjarne Księga ruchu internowanych i tymczasowo aresztowanych. IPN Rz 53/306, t.1, k.2,3,6,8,10-12, 14, 16
.