Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Antoni
Nazwisko: Serwatka
Miejsce urodzenia: Truskawiec
Data urodzenia: 09-06-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Sprawa Obiektowa [SO] Jan Serwatka został zarejestrowany dn. 19.04.1989 do nr 12886 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. "Poker" dot. "działalności antypaństwowej, naruszania porządku prawno-publicznego". Dnia 12.05.1989 SOR przerejestrowano na SO krypt. "Poker". Jako powód zakończenia sprawy podano "brak podstaw prawnych do jej kontynuowania". Materiały o sygn. IV-64 zniszczono w 1995 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W 1978 odmowa wydania paszportu na wyjazd do Izraela (pielgrzymka do Ziemi Świętej). IPN Wr 520/13995 (EAWB 013995)
.