Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Jan
Nazwisko: Fudakowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 17-08-1948
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na osobę podejrzaną o przynależność do "nielegalnej" organizacji "Ruch" na terenie Gdańska w celu jej kontroli i ustalenia innych członków organizacji. Stanisław Fudakowski przechodzi w ramach sprawy "Omega" oraz w zachowanym w aktach "Planie czynności operacyjno-śledczych w sprawie krypt. >Rewident<" z 1970 r. prowadzonej na inną osobę przez Wydz. IV. W ramach sprawy krypt. "Rewident" zamierzano przeszukać Stanisława Fudakowskiego w miejscu zamieszkania. SOR krypt. "Omega" zakończono 19.05.1973 w związku "z brakiem wznowienia wrogiej działalności" przez głównego figuranta sprawy. Akta spraw "Omega", "Rewident" złożono do archiwum pod wspólną sygn. 14496/II. IPN Gd 0027/3600 t. 1-2 (14496/II).
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. S. Fudakowski występuje w materiałach jako delegat na I KZD, członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". W związku z wyborem ww. w skład Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku "będzie on zabezpieczony operacyjnie przez Sekcję III przy współudziale pracownika Sekcji VII A odpowiedzialnego za zabezpieczenie jego ostatniego miejsca pracy". IPN GD 003/166 (185/IV) t. 1, 9, 12, 15, 19, 22, 26
Sprawa Obiektowa [SO] Stanisław Jan Fudakowski, członek Prezydium ZR Gdańsk występuje w materiałach SO dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 04.05.1985 sprawę zakończono i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Gdańsk. IPN GD 003/176 (200/IV).
Akta śledcze Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku objął Stanisława Fudakowskiego postępowaniem w sprawie strajku zorganizowanego po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. 13.04.1982 do sądu skierowano akt oskarżenia. 1.06.1982 Stanisław Jan Fudakowski został skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na karę 3 i pół roku więzienia (sygn. III K-81/82). Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Gdańsku pod sygn. 8105/III. Materiałów o sygn. 8105/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie udziału ww.w strajku zorganizowanym w Gdańsku w dn. 13-16.12.1981 po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. 08.02.1982 Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wyłączyła z akt postępowania nr 4Ds 8/82 materiały przeciwko ww. i 22.02.1982 objęła go postępowaniem założonym do nr 4 Ds 30/82. Prokuratura 17.03.1982 wystosowała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. Akt oskarżenia przeciwko ww. sporządzono 13.04.1982. Sprawę skierowano do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K 81/82). IPN GD 59/4
Akta prokuratorskie Materiały wyłączone ze sprawy nr 4 Ds 30/82 przeciwko Stanisławowi Fudakowskiemu a dotyczące ustalenia innych osób podejrzanych o prowadzenie działalności związkowej i strajkowej na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina w dniach 13-16.12.1981. Wyłączony materiał wpisano pod nr 4Ds 62/82. IPN GD 74/4
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 01.06.1983 skazany na karę 3,5 roku więzienia i utratę praw publicznych na 3 lata w zw. z tym, że "w dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. w Gdańsku, jako członek prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ >Solidarność< i przewodniczący Regionalnego Komitetu Strajkowego (...) przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nie odstąpił od działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym zakłady pracy regionu gdańskiego". 07.04.1983 na mocy Uchwały Rady Państwa z 28.03.1983 warunkowo zwolniony z ZK z wyznaczeniem okresu próby na 4 lata. 23.06.1989 Sąd zastosował wobec ww. ustawę z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN Gd 465/43 t. 1-2.
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (4Ds.30/82) z dnia 17.03.1982 tymczasowo aresztowany w zw. z tym, że nie odstąpił od działalności związkowej i uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej pomimo wprowadzenia stanu wojennego. 26.03.1982 umieszczony w AŚ w Gdańsku, następnie po skazaniu ww. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 01.06.1982 na karę 3,5 roku więzienia (III K 81/82), umieszczony w ZK w Potulicach. Warunkowo zwolniony na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 28.03.1983 z wyznaczeniem okresu próby na 4 lata. 7.04.1983 zwolniony z więzienia. IPN By 98/220 (31/82).
Osoba Zabezpieczona [OZ] 7.06.1984 Stanisław Jan Fudakowski został operacyjnie zabezpieczony pod nr 49115 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku. W zachowanych materiałach brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.