Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Ławniczak
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Data urodzenia: 03-08-1961
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
05.06.1987 zarejestrowany pod nr. 14547 przez Wydz. III WUSW w Kaliszu jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Droga" (sprawa założona 6.07.1982 i zarejestrowana pod nr. 9366); powodem było "podejrzenie o wykonanie wrogich napisów". 26.06.1987 SOR krypt. "Droga" zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Akta sprawy 30.07.1987 zarchiwizowano w Wydz. „C” WUSW Kalisz pod sygn. 1723/II. Materiały zniszczono w WUSW Kalisz. Karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Kaliszu; dziennik rejestracyjny WUSW Kalisz poz. 9366 oraz poz. 14547; dziennik archiwalny zespół II WUSW Kalisz poz. 1723; zapisy w ZSKO (zsko-88, zsko-90).
Nazwisko Tomasza Ławniczaka występuje w materiałach administracyjnych Wydziału OKPP WUSW w Kaliszu, prowadzonych w okresie 01.01.-11.04.1990. Akta o sygn. IPN Ld 0044/14 (112/29) t. 5.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 537/51106 (EAKL 51106).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 204/11 zarządzenie z dnia 31.05.2011 dotyczące Tomasza Ławniczaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.