Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald
Nazwisko: Łanczkowski
Miejsce urodzenia: Wiżajny
Data urodzenia: 17-01-1955
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 37/08, zarządzenie z dn. 30.01.2009 dot. Romualda Łanczkowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. działalności MKZ NSZZ "Solidarność" w Giżycku. Nazwisko Łanczkowski pojawia się w doniesieniu TW "Parapsychologia" dotyczącym zebrania wyborczego Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury przy MKZ NSZZ "Solidarność" w Suwałkach oraz w charakterystyce operacyjnej Regionu "Pojezierze" NSZZ "Solidarność" sporządzonej przez Wydz. V KWMO Suwałki. IPN Bi 01/40/1 (40/IV)
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. III KW MO w Suwałkach w ramach akcji krpt. "Jodła" (nr rej. 2811). Decyzję o internowaniu wykonał Wydział Śledczy KW MO w Suwałkach. Osadzony w ośrodku odosobnienia w Suwałkach z powodu działalności w Zarządzie Regionu "Pojezierze" NSZZ "Solidarność". IPN Bi 49/20
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata wniósł Wydział III KW MO Suwałki (Z-23/82). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.