Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Tadeusz
Nazwisko: Ciszak
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 11-10-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. działalności w strukturach byłej „Solidarności”. Wpis na p. zap. kartot.-ewiden. Mat. o sygn. 12243/II oraz 12243/2 mkf. zniszcz. protok. brakowania.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. „aktywnego” działacza „Solidarności”. Wpis na p. zap. kartot.-ewiden. Mat. o sygn. 12634/II oraz mkf. zniszcz. protok. brakowania.
Akta internowanego Internowany w ośrodku odosobnienia m.in. w Kwidzynie IPN Gd 162/308 (308/12/82), IPN Po 06/224/1 (301/1)
Akta kontrolne śledztwa Dot. zajść w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie. IPN Gd 011/89 t.1 (153/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. podejrzeń o kontynuawanie działalności w ramach nielegalnych struktur Solidarności na terenie HCP P-ń. Wpis na podst. zap. kartot.-ewiden. Mat. o sygn. 11907/II wraz z mkf. zniszcz. protok. brakowania.
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. działalności NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Prowadzenie wrogiej działalności polit. na bazie »S«.”. Dorejestrowany do SOR 08.04.1988 r. Wpis na podst. zap. kartot.-ewiden. Mat. o sygn. 12711/II oraz mkf. zniszcz. protok. brakowania
Akta kontrolne śledztwa Dot. uczestnictwa w „nielegalnym związku o nazwie »Tymczasowy Zarz. Regionu NSZZ »Solidarność« Wielkopolski« mający na celu przestępstwo”. W prokuraturze zarej. pod nr. Pl. Śl.-II-137/82. Od dnia 11.02.1983 r. do 30.03.1983 r. przebywał w areszcie. Sprawę umorzono 12.05.1983 r. z powodu braku dowodów winy. IPN Po 04/3703 (15015/III), IPN Po 89/19 (59246)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdu za granicę na 2 lata. Wpis na podstawie elektronicznej bazy danych ZSKO-88.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. utrzymywania kontaktów z osobami prowadzącymi wrogą działalność polityczną. Wpis na podst. zap. kartot.-ewiden. Mat. o sygn.12676/II oraz 12676/2 mkf. wybrakowano protokołem.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. podjęcia próby reaktywowania NSZZ „Solidarność”. „Zaniechanie działalności w wyniku działań operacyjnych”. IPN Po 08/2018 (12579/II); IPN Po 0187/564 (12579/2) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. założenia Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" i próby zalegalizowania struktur związkowych "Solidarnośći". Wpis na podst. zap. kartot.-ewiden. Materiały o sygn.12902/II oraz mkf. wybrakowano protokołem.
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdu za granicę od 07.04.1988 r. do 07.04.1990 r. Wpis na podstawie elektronicznej bazy danych ZSKO-90.
Akta administracyjne Dot. przeszukania mieszkania dokonanego dnia 30.06.1988 r. oraz strajku na terenie Fabryki Lokomotyw i Wagonów W-3 HCP w dniach 21-22.08.1988 r. Bogdan Ciszak figuruje jako członek Komitetu Strajkowego. IPN Po 06/286 t. 1, 56, 63 (366)
.