Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Paweł
Nazwisko: Tołłoczko
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 09-10-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Sprawa dotycząca przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 9, następnie 24.08.1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 9 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego J. Tołłoczko internowany w OO. w Iławie na mocy decyzji nr 620/81 z 29.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było podejrzenie, że ww. „nie będzie przestrzegać porządku prawnego i prowadzić będzie działalność przeciwko interesom bezpieczeństwa państwa”. 21.06.1982 przeniesiony do ZK w Kwidzynie. Decyzją nr 320 z 15.10.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku uchylono internowanie. Zwolniony 19.10.1982. IPN Gd 162/186
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. J. Tołłoczko figuruje w „Wykazie osób internowanych w OO. w Iławie” sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta sprawy dot. podejrzenia o nielegalną działalność opozycyjną członków Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”. J. Tołłoczko figuruje w Uzupełnieniu Meldunku Operacyjnego sporządzonym przez Zastępcę Naczelnika Wydz. III KWMO w Gdańsku z 7.04.1984 jako aktywny działacz «Niezależnego Zrzeszenia Studentów» Uniwersytetu Gdańskiego oraz były redaktor pisma organizacji studenckiej pt. "Reduta" utrzymujący kontakty z MKZ NSZZ „Solidarność”. W związku z powyższym wobec ww., który pomagał innej osobie w „opracowywaniu nielegalnych wydawnictw „planowano działania operacyjno-śledcze”. W 1981 został skreślony z listy studentów UG. Ww., podejrzany o działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” objęty inwigilacją przez Komisariat V MO w Gdańsku. Internowany 13.12.1981 za przynależność do NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 0027/3771 t. 1-2 (19601/II)
.