Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bodgan
Nazwisko: Bachmura
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 19-07-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant sprawy dotyczącej produkcji i sprzedaży znaczków "EA" (Element Antysocjalistyczny). Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. IPN Bi 0089/2177 (2300/2) mikrofilm, 12169/II - mat. zniszczono prot. brak. 33/87
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Zarejestrowany 10.12.1982 pod nr 14389 jako figurant SOS "Hades" (nr 12757). Sprawa dot. prowadzenia "działalności antysocjalistycznej", głównie nielegalnej propagandy politycznej. Z SOS wyłączono część materiałów dot. Bogdana Bachmury i przekwalifikowano w 1985 r.[?] na KE (następnie na SOR) o krypt. "Junga". Sprawa została zakończona z powodu "zaniechania wrogiej działalności". 13449/II - mat. zniszcz. prot. brak. 36/90, mikrofilm 13449/2 zniszczony prot. brak. 37/90
Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata. Wpis na podst. pomocy ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Oskarżony o kolportaż ulotek i materiałów sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. 26.07.1983 zakończono postępowanie przygotowawcze. IPN Bi 086/90/1-4 (5600/III, Ds 930/83)-akta, IPN Bi 0090/1025/1-4 (5600/III, Ds 930/83)-mikrofilm
Akta penitencjarne Dn. 26.04,1983 zatrzymany w związku z prowadzonym śledztwem, 29.04.1983 osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Zwolniony na mocy ustawy o amnestii. IPN Bi 62/1897
Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata ze wzglęgu na to, że był podejrzany o kolportaz nielegalnych ulotek. Wpis na podst. pomocy ewidencyjnych
.