Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Jan
Nazwisko: Białecki
Miejsce urodzenia: Jastrzębie Zdrój
Data urodzenia: 28-06-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leon Białecki był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Literat” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 06.06.1984 pod nr. rej. KA 56184 i prowadzonej przez Grupę III RUSW Jastrzębie-Zdrój. Sprawę założono na podstawie informacji agenturalnej dotyczącej zawieszenia w marcu 1984 krzyża w pracowni polonistycznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju. Kontrolą operacyjną został objęty Leon Białecki, który zainspirował uczniów do zawieszenia krzyża, a będąc opiekunem pracowni polonistycznej zlekceważył polecenie zwierzchnika nakazujące jego usunięcie. Celem SOS krypt. „Literat” było rozpoznanie utrzymywanych przez ww. kontaktów oraz uniemożliwienie „niekorzystnego” oddziaływania na młodzież. W toku prowadzonej sprawy o „negatywnej’ postawie ww., który „propaguje wrogie poglądy” i „zachęca innych nauczycieli” do zawieszania krzyży w szkole, powiadomiono władze administracyjne. W czerwcu 1984 Leon Białecki przeszedł na wcześniejszą emeryturę, a w związku z prezentowaną przez ww. „postawą co do świeckiego charakteru szkoły” z „inspiracji” Służby Bezpieczeństwa, nie otrzymał zgody na pracę z młodzieżą w niepełnym wymiarze godzin. W toku sprawy Leon Białecki był inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI), a 17.04.1985 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. SOS krypt. „Literat” zakończono 24.03.1987 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 26.06.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42366/II, a 04.08.1987 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 42366/2). IPN Ka 0169/140 (42366/2) mikrofilm.
.