Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Zarzycki
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Data urodzenia: 27-06-1946
Imię ojca: Witold
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie operacyjne w sprawie kolportowania „nielegalnych ulotek”. Ww. zarejestrowano do prowadzonej sprawy dn. 12.03.1985. SOR zakończono dn. 21.05.1985. Materiały zostały zniszczone przez RUSW Cieszyn dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 2031/II zniszczono, wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa w sprawie „lżenia i publicznego wyszydzania ustroju i naczelnych organów PRL”, tj. czynu przewidzianego w art. 270 § 1 kk. Stanisław Zarzycki został tymczasowo aresztowany dn. 7.07.1984. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Cieszynie (sygn. akt Ds. 758/84) dn. 4.08.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii; ww. zwolniono z aresztu. Materiały o sygn. 467/III zniszczono, wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego IPN Ka 129/103 (08/84) t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. przynależności do Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność”. Dn. 5.02.1987 sprawę przekwalifikowano i przekazano RUSW w Cieszynie do dalszego prowadzenia. Sprawę zakończono dn. 29.07.1987 z powodu zaprzestania „wrogiej” działalności. Materiały złożono do archiwum dn. 1.10.1987, dn. 15.01.1990 zniszczono w RUSW Cieszyn. Materiały o sygn. 2866/II zniszczono, wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna w związku z prowadzeniem „wrogiej działalności” w strukturach NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia. Sprawę zakończono po tym, jak figurant wyjechał za granicę. Dn. 7.06.1989 materiały złożono w archiwum. IPN Ka 047/2196 (3388/II)
.