Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Antoni
Nazwisko: Mizera
Miejsce urodzenia: Czechowice-Dziedzice
Data urodzenia: 14-03-1959
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Małgorzata
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 21.04.2016 r. dotyczące Zygmunta Mizery: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Ka 14/16).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zygmunta Mizery, który przed 13.12.1981 należał do aktywnych członków NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni PKP w Czechowicach-Dziedzicach, a po ogłoszeniu stanu wojennego „w miejscu pracy inicjuje rozmowy na tematy gospodarki i polityki PRL, krytykuje sojusze z ZSRR oraz ustrój socjalistyczny”. Zatrzymany 24.02.1982 (przeszukano miejsce zamieszkania ww.-wynik negatywny) na podstawie decyzji nr II/86 o internowaniu z uwagi na fakt, iż „po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i kolportuje ulotki o treści antypaństwowej na terenie zakładu pracy”. Zwolniony 15.03.1982 na mocy decyzji nr 702/82 o uchyleniu internowania. W dniu 15.07.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38784/II. W dniu 31.12.1987 materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane (sygn. 38784/2). IPN Ka 0169/305 (38784/2) mikrofilm.
Zygmunt Mizera jako osoba „negatywnie ustosunkowana do Rządu PRL, PZPR i ustroju socjalistycznego” był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Kolejarz” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 06.08.1982 pod nr. rej. KA 50439 przez Wydział II KW MO Katowice. Sprawę prowadziła również Grupa II KM MO/RUSW Pszczyna, a od 19.03.1984 Sekcja V RUSW Pszczyna. KE został założony z uwagi na fakt, iż ww., który po zwolnieniu z internowania „nadal utrzymuje kontakty” z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność” może „w sprzyjających warunkach podjąć wrogą działalność”. W związku z prowadzoną sprawą ww. był inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI). Kontrolowano „wypowiedzi i komentarze figuranta”, „zachowanie się w miejscu pracy i zamieszkania” oraz „neutralizowano wpływ na współpracowników”. KE „Kolejarz” zakończono 05.11.1987 z uwagi na „zaprzestanie wrogiej działalności”. W dniu 18.12.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 38784/II, a 31.12.1987 zmikrofilmowano (sygn. 38784/2). IPN Ka 0169/305 (38784/2) mikrofilm.
Zygmunt Mizera na wniosek Wydziału II KW MO Katowice został objęty zastrzeżeniem wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata (Z-I-1168/85). W dniu 13.07.1982 zastrzeżenie zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 50235 (wycofane 25.04.1985). Wpis na podstawie dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie Zygmunt Mizera przebywał od 06.03.1982 do 15.03.1982. IPN Ka 175/711.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 21.04.2016 r. w sprawie o sygn. Ppl/Ka 14/16 dotyczące Zygmunta Mizery: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.