Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Kocjan
Miejsce urodzenia: BARAN
Data urodzenia: 02-01-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany i kontrolowany operacyjnie z powodu "podejrzenia o organizowanie akcji solidarnościowych". Materiały o sygn. 13676/II zniszczono 11.01.1990 - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrola operacyjna w ramach KE z powodu podejrzenia o prowadzenie wrogiej działalności politycznej. Od 08.02.1988 KE przekwalifikowany na SOR. 13.02.1990 przekazany do Wydziału Studiów i Analiz do dalszego kontrolowania w ramach „profilaktyki operacyjnej”. IPN Sz 0011/2038 (17688/II)
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień – październik 1981r.” W informatorze znajdują się opracowania na temat delegatów na zjazd NSZZ „Solidarność”, w tym Stanisława Kocjana. IPN Sz 0012/260 (1027/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dot. „operacyjnego zabezpieczenia” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Stanisław Kocjan uczestniczy w pierwszym, krajowym zjeździe delegatów „Solidarności” i wyborze Komisji Krajowej. Zostaje wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Prezydium Zjazdu. IPn Gd 003/166 t. 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, (IV-185).
Akta internowanego Dokumentacja dot. internowanego w okresie stanu wojennego Stanisława Kocjana. Decyzją nr 65/81 z dnia 12.12.1981 internowany i osadzony w OO w Goleniowie. 11.01.1982, przeniesiony do OO Wierzchowie Pomorskim. Od 02.08.1982 przebywał w OO w Strzebielinku. IPN Gd 159/6419
Akta Internowania Na podstawie Decyzji nr 65/81 z dnia 12.12.1981 r. Stanisław Kocjan został internowany do OO w Goleniowie. W dn. 11.01.1982 r. przeniesiony do OO w Wierzchowie Pomorskim, a następnie 02.08.1982 r. do OO w Strzebielinku. „Może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. IPN Sz 0012/367 t. 6
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dot. „operacyjnego zabezpieczenia” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku – założeń i taktyki działań w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Stanisław Kocjan figuruje na liście osób wybranych do władz zjazdu delegatów „Solidarności”. IPN Gd 003/176 t. 1, (IV-200).
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. Stanisława Kocjana. IPN Sz 0010/3524 (52881/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. Stanisława Kocjana. IPN Sz 0010/2671 (51977/I)
Akta administracyjne „Teczka nr 3 planów pracy, sprawozdań i informacji dla organów nadrzędnych i dowództwa”. W aktach znajduje się informacja o prowadzeniu w ramach tzw. materiałów wstępnych krypt. „Kanał” rozpoznania S. Kosteckiego z powodu podejrzewania go o wejście w kontakt z przedstawicielami służb specjalnych USA. IPN BU 2386/23996 (5352/47/k)
.