Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Gębal
Miejsce urodzenia: Skowieszyn
Data urodzenia: 21-10-1940
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. odnalezienia ulotek w Fabryce Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "BUMAR-FABLOK" w Chrzanowie. W dn. 18.05.1984 r. SOR "Kolporter" włączono do SOR "Drukarnia" (sprawy obejmowały ten sam krąg osób). IPN Ka 048/1104 t. 1 (40782/II)
Sprawa Obiektowego Rozpracowania [SOR] Dot. sprawdzenia infomacji o istnieniu podziemnej organizacji pod nazwą Komitet Obrony Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz drukowania i rozpowszechniania ulotek zawierających "wrogie treści". Od dn. 8.10.1982 r. prowadzono SOS "Drukarnia", którą w dn. 12.11.1982 r. przekwalifikowano na SOR. IPN Ka 048/1104 t. 2 (40782/II)
Akta internowania Zatrzymany w dn. 8.11.1982 r. jako współzałożyciel "Komitetu Obrony Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego" i kolporter ulotek zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy." IPN Ka 0169/919 (mf 39510/2)
Akta kontrolno-śledcze Dot. rozpowszechniania ulotek o "treści antypaństwowej". Aresztowany 23.11.1982. Sprawa prowadzona przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl.-II-355/82). Postępowanie zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Ka 029/591 t. 1-2 (9176/III)
Akta sądowe Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dniu 18.02.1983 r. skazał obwinionego o rozpowszechnanie ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać "niepokój publiczny" na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 2 lata. IPN Ka 276/1159 (Sg W 15/83)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Negatywny wpływ na nastroje i zachowania pracowników KWK "Mysłowice". IPN Ka 0169/919 (mf 39510/2)
.