Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław
Nazwisko: Dębski
Miejsce urodzenia: Ełk
Data urodzenia: 15-10-1953
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 325/08, zarządzenie z dn. 28.07.2009 dot. Bogusława Dębskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Bogusław Dębski został zarejestrowany do sprawy 25.03.1982 r. w związku z zorganizowaniem w dn. 14.12.1981 r. strajku w BZPT "Unitra-Biazet" w Białymstoku. Sprawę zakończono skierowaniem wniosku do sądu. IPN Bi 012/437/1-2 (2666/II)
Akta kontrolne dochodzenia Śledztwo w sprawie zorganizowania i kierowania w dniu 14 grudnia 1981 r. strajkiem załogi Białostockich Zakładów Podzespołów Telewizyjnych „Unitra Bizet” w Białymstoku”. W związku z powyższym zastrzeżono wyjazdy za granicę do WKŚ w terminie od 01.02.1982 do 01.02.1987 r. IPN Bi 07/48 (273/III)
Akta sądowe Akta w sprawie organizowania, a następnie kierowania strajkiem ostrzegawczym w dniu 14.12.1981 r. w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych „Unitra Biazet”. Strajk był wyrazem protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. B. Dębski przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku w okresie 15-17.12.1981 i 19.12.1981-05.10.1982 r. Skazany przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku 06.04.1982 r. na 2 lata pozbawienia wolności. W wyniku zaskarżenia wyroku 25.08.1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie złagodził karę do 1 roku pozbawienia wolności. Zwolniony warunkowo 05.10.1982 r. IPN Bi 2/11/1-2
Akta paszportowe Wydz. Śledczy KWMO w Białymstoku wniósł zastrzeżenie wyjazdów za granicę do "wszyskich krajów świata" do dn. 01.02.1987 r. Akta o sygn. IPN Bi 93/739/33 (EASU 3792, EABK 138104)
.