Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Norbert Herbert
Nazwisko: Mika
Miejsce urodzenia: Racibórz
Data urodzenia: 25-05-1961
Imię ojca: Józef
Imię matki: Hilaria
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-416/09, zarządzenie z dn. 05.05.2010 dot. Norberta Miki. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrolowany operacyjnie jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Przetwórstwa Spożywczego „Prodryn” w Raciborzu do 1982 roku (tj. do momentu zwolnienia się z pracy z powodu podjęcia studiów w Krakowie). IPN Ka 030/249 t. 1 (514/IV)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Brak możliwości określenia powodów rezygnacji z pozyskania do współpracy. Materiały zniszczono bez archiwizacji – wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.