Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Henryk
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski
Data urodzenia: 09-05-1946
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 64/10, zarządzenie z dn. 29.10.2010 r. dot. Kazimierza Henryka Leszczyńskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa [SO] Zarejestrowany dn. 03.11.1982 pod nr 29256 do SO o krypt. "Miasto" (nr 26415), z powodu działalności w NSZZ "Solidarność", był delegatem na walny zjazd NSZZ "Solidarność" Region Białystok w czerwcu 1981 roku. IPN Bi 011/66 (351/IV) - akta niekompletne.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Czarny" ze względu na działalność w NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Sprawę zakończono dnia 22.08.1989 z powodu legalizacji związku. Akta o sygn. 4321/II zniszczono, wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.