Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Grzybowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 15-01-1948
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach archiwalnych dot. działalności Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZPH „H. Cegielski” w Poznaniu. Mat. o sygn. arch. 11179/II wybrakowano w grudniu 1989 r. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw i udziałem w nielegalnej manifestacji. Dn. 13.06.1984 r. KE przekształcono na SOS. Mat. o sygn. arch. 12753/II wybrakowano w grudniu 1989 r. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Akta internowania Internowany decyzją (nr 180) Wydz. V KWMO Poznań z powodu „nawoływania do niepokojów społecznych”. IPN Sz 266/60 (180/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach archiwalnych dot. członka Tajnej Komisji Fabrycznej w HCP Poznań. Mat. o sygn. arch. 11185/II wybrakowano w grudniu 1989 r. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Akta tymczasowo aresztowanego Akta dot. tymczasowego aresztowania. IPN Po 193/339
Akta sądowe Akta sprawy dot. kolportażu materiałów bezdebitowych. Sprawę umorzono dn. 01.08.1983 r. na zasadzie amnestii. IPN Po 6/4 (V.K. 583/83)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta dot. tymczasowego aresztowania. IPN Po 193/403
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy dot. kolportażu „wrogich wydawnictw”. Śledztwo umorzono dn. 31.07.1986 r. Akta sprawy dot. wykroczeń w czasie strajku (21-22.08.1988 r. w HCP); nielegalnych zgromadzeń, zatrzymań, „zbiegowisk”. IPN Po 04/3586 (15125/III), IPN Po 0190/21 (15125/3) mkf.
Akta administracyjne Akta spraw dot. wykroczeń w czasie strajku (21-22.08.1988 r. w HCP); nielegalnych zgromadzeń, zatrzymań, „zbiegowisk”. IPN Po 06/286 (tom: 1, 14, 25, 28, 37, 43, 54, 55, 63, 67, 76)
.