Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Leon
Nazwisko: Osipów
Miejsce urodzenia: Osieczna
Data urodzenia: 31-03-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Ww. figuruje na "Wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa" sporządzonym 23.10.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. W materiałach znajduje się protokół zniszczenia dokumentów ze sprawy krypt. "Jodła" z 28.12.1982, pod nr 46 zapis: "Arkusz informacyjny-Andrzej Osipów 26.11.1982-kart 2". IPN Gd 0207/7 (156/7, 911/17), IPN Gd 0207/10 t. 1, cz 1 (156/10,911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ww. figuruje na "Wykazie osób przewidziany do izolacji na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa" jako aktywny członek komitetu strajkowego w PRK-12 w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 8 (IV-185)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. figuruje w aktach jako przewodniczący KZ PRK-12, organizator strajku po 13.12.1981 skazany na 4 lata pozbawienia wolności. IPN GD 003/176 (IV-200)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko ww. podejrzanemu o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Bazie Sprzętu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku. Materiały o sygn. III-8103 złożone do archiwum zniszczono protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. III-8103 brak. Wpis na podst. zapisu kartotecz. i IPN Gd 0046/788 t. 2 (1243/2)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem przeciwko ww. oskarżonemu o to, że będąc członkiem zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" zorganizował i kierował strajkiem okupacyjnym w dniach 15-17.12.1981 na terenie Bazy Sprzętu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku. Śledztwo wszczęte 10.02.1982 na wniosek Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni i prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk (RSD-33/82) zakończono 25.03.1982. 16.02.1982 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Akt oskarżenia sporządzono 29.03.1982. IPN Gd 267/7463 (3771/85/187)
Akta sądowe Akta w sprawie ww., przewodniczącego Zakładowej Komisji NSZZ "Solidarność", oskarżonego o zorganizowanie i kierowanie strajkiem. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 9.04.1982 na 4 lata pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. 28.03.1983 uchwałą Rady Państwa zwolniony warunkowo na okres 3 lat. Postanowieniem SMW w Gdyni z 17.08.1983 okres próby skrócono do 31.12.1985. 03.10.1989 SMW w Gdyni postanowił "przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie z 9.04.1982". IPN GD 253/9289 (3958/91/3713)
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzej Osipów tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 16.02.1982 za to, że "od 15.12.1981 do 17.12.1981 jako przewodniczący KZ NSZZ >Solidarność< przy Bazie Sprzętu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku, który to zakład został zmilitaryzowany, nie odstąpił od udziału w działalności tego związku zawieszonej na czas trwania stanu wojennego i w tych dniach zorganizował i kierował strajkiem okupacyjnym załogi wymienionego przedsiębiorstwa". Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 9.04.1982 (Sm.W.53/82) na karę 4 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. A. Osipów od 16.02.1982 do 05.05.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku, od 05.05.1982 do 12.04.1983 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony warunkowo 12.04.1983 z reszty odbywania kary Uchwałą Rady Państwa z 28.03.1983. IPN By 165/59 (39/550)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 21.11.1985 pod nr 52712 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku do SOR krypt. "Cienie" nr rej. 46437. Materiały zniszczono 21.11.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta przeciwko członkowi NSZZ "Solidarność" podejrzanemu o niezaprzestanie działalności związkowej i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw w okresie od 04.1982 do 15.12.1983 na terenie Gdańska. A. Osipów figuruje w aktach jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" PRK-12, skazany przez SMW w Gdyni 09.04.1982, któremu Wydz. Śledczy KW MO/WUSW w Gdańsku zastrzegł wyjazdy do WKŚ [wszystkich krajów świata] do 03.03.1984. IPN Gd 013/133 (III-8540)
.