Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Danuta
Nazwisko: Renk
Nazwisko rodowe: Stolz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 05-02-1935
Imię ojca: Robert
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sądowe Skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku za przynależność do nielegalnej organizacji „Jord”. Zatrzymana 3.04.1952, następnie tymczasowo aresztowana i osadzona w Więzieniu Karno-Śledczym w Starogardzie Gdańskim. W czasie pobytu w areszcie określana jako „niezdyscyplinowana”. W akcie oskarżenia z 11.09.1952 oskarżona o przynależność do nielegalnej organizacji oraz przygotowywanie i kolportowanie ulotek na terenie szkoły TPD w Starogardzie Gdańskim oraz na terenie miasta. 16.09.1952 przeniesiona do Więzienia Karno-Śledczego w Gdańsku. 30.09.1952 skazana na karę łączną 5 lat i 2 lata pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz utratę majątku. 29.01.1953 na mocy amnestii wyrok został złagodzony do 2 lat i 6 miesięcy. Karę odbywała w więzieniu w Grudziądzu. Została warunkowo wypuszczona na wolność 23.09.1953. IPN Gd 146/106
Akta sądowe Akta w sprawie członków nielegalnej organizacji młodzieżowej „Jord” działającej na terenie Szkoły Ogólnokształcącej TPD w Starogardzie Gdańskim. Zatrzymania nastąpiły po donosach dyrektora placówki do miejscowego PUBP. Irena Stolz była przesłuchiwana w czasie śledztwa. Brała także udział w rozprawie sądowej przed WSR w Gdańsku w dniach 18-19.1952. IPN Gd 146/103
Akta śledcze Akta śledcze dotyczące nielegalnej organizacji młodzieżowej "Jord" zniszczono za protokołem nr 1/88. Materiałów K-994 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.