Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Antoni
Nazwisko: Jurałowicz
Miejsce urodzenia: Pieckiele
Data urodzenia: 16-09-1949
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] 23.10.1980 na Ireneusza Jurałowicza założono SOS krypt. "Działacz" pod nr rej. 19022. Następnie 25.10.1982 ww. przerejestrowany został do SOR krypt. "Gama" (z zachowaniem swojego nr 19022) założonej 23.10.1982 pod nr 20906 przez Wydz. V KWMO Bydgoszcz w zw. z tym, że "był członkiem nielegalnej struktury, która powstała w celu zorganizowania w bydgoskich zakładach strajku w listopadzie 1982 r. Cel ten nie został osiągnięty, a członkowie grupy zaprzestali zorganizowanej działalności". Sprawę zakończono 20.12.1984 złożeniem materiałów do archiwum pod nr II-6339, następnie zniszczono 24.01.1990. Materiałów archiwalnych sygn. II-6339 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Informacje Wydz. III "A" KWMO w Bydgoszczy. Ireneusz Jurałowicz występuje jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Form Metalowych "Fomet" w Bydgoszczy. IPN By 077/490 t. 2, 3, 9.
Akta internowanego Ireneusz Jurałowicz internowany w ramach Akcji "Jodła" w okresie od 13.12.1981 do 09.03.1982 w ZK w Potulicach z powodu "wystąpień z demagogicznymi żądaniami do osób zajmujących kierownicze stanowiska, co mogło doprowadzić do czynnych wystąpień załogi, przeciwko organom władzy". W zw. z powyższym zarejestrowany 18.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy pod nr 19731. IPN By 97/36
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie o krypt. "Gotowość" dotyczącej "osób internowanych z woj. bydgoskiego". Ireneusz Jurałowicz został internowany w ZK Potulice na zasadzie dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981. W aktach znajdują się decyzje: o internowaniu wymienionego nr 26/81 oraz o uchyleniu internowania nr 38/81/U z dnia 09.03.1982. IPN By 069/1357 t. 2 (1364/IV).
Akta śledcze Akta śledcze w sprawie "rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw i materiałów propagandowych, które szkalują naczelne organa władzy w PRL i jej ustrój oraz mogą wywołać niepokój publiczny" na terenie Bydgoszczy. Postępowanie prowadził Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz (RSD 9/83) i Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy (Ds.33/83). Ireneusz Jurałowicz występuje w aktach jako osoba, która "posiada w celu rozpowszechniania w miejscu pracy i zamieszkania nielegalne wydawnictwa". Planowano przeprowadzenie przeszukania u ww. W dn. 30.04.1983 został zatrzymany na 48 godzin. 30.06.1983 śledztwo umorzono "z powodu nie wykrycia sprawców". IPN By 070/5176 t. 1-2 (5703/III).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Działacz" założonym 20.12.1984 pod nr 23977 przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz w zw. z tym, że "był aktywnym działaczem b. NSZZ >Solidarność<. W ramach prowadzonego KE ustalono, że fig.[urant] nie wykazuje zainteresowania działalnością o wrogim politycznie charakterze". Kontrolę zakończono 08.03.1986. Materiały KE "Działacz" włączono do akt SOS/SOR "Działacz"/"Gama" pod nr II-6339, następnie zniszczono 24.01.1990. Materiałów archiwalnych sygn. II-6339 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce TW pseud. "Jackowski" znajduje się doniesienie dot. Ireneusza Jurałowicza z dn. 13.07.1981. IPN By 0085/283 (35794/I).
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW krypt. "Działacz" (wcześniej "Student"/"Klimaszewski") znajdują się doniesienia dot. Ireneusza Jurałowicza. IPN By 0085/1509 t. 2, 3 (40805/I).
.