Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Anna
Nazwisko: Lassota
Nazwisko rodowe: Seńkowska
Miejsce urodzenia: Barszczowice
Data urodzenia: 21-08-1943
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze 08.06.1982 Prokuratura Rejonowa w Toruniu (1Ds.970/82) wszczęła śledztwo w "sprawie kontynuowania działalności związkowej NSZZ >Solidarność< na terenie Zakładów Produkcji Podzespołów Elektronicznych Fabryki Półprzewodników >TEWA< i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektronicznych Układów Specjalizowanych >MERA< w Toruniu” polegającej na rozpowszechnianiu "nielegalnych" ulotek oraz zbierania składek związkowych. W zw. z powyższym w/w została objęta śledztwem Wydz. Śledczego KWMO Toruń (RSD 20/82) i 09.06.1982 tymczasowo aresztowano za to, że "w okresie od 13.12.1981 do 07.06.1982 w Toruniu jako członek NSZZ >Solidarność< (…) przejmowała i przekazywała wydawnictwa >Solidarności< na terenie swojego zakładu pracy” ["OBREUS-MERA"]. 02.07.1982 w związku z odstąpieniem od prowadzenia postępowania w trybie doraźnym uchylono tymczasowy areszt. 31.08.1982 postępowanie śledcze zawieszono. 17.03.1983 Prokuratura wydała postanowienie o umorzeniu postępowania wobec w/w. IPN By 082/58 (111/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora dot. kontynuowania działalności związkowej w NSZZ „Solidarność” na terenie zakładów „TEWA” i „MERA” w Toruniu po wprowadzeniu stanu wojennego. 09.06.1982 Elżbieta Lassota tymczasowo aresztowana i oskarżona o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekr. z 12.12.1981. Uchylono tryb doraźny postępowania i zwolniono w/w z aresztu KWMO w Bydgoszczy. 31.08.1982 postępowanie zawieszono. 17.03.1982 Prokuratura umorzyła śledztwo w stosunku do w/w wobec braku dostatecznych dowodów jej winy. IPN By 85/543/K
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko osobom oskarżonym o kontynuowanie działalności związkowej NSZZ "Solidarność" na terenie zakładów pracy w Toruniu po wprowadzeniu stanu wojennego. W związku z powyższym w/w 07.06.1982 przeszukana w miejscu zamieszkania, zatrzymana i objęta postępowaniem Prokuratury Rejonowej (do nr 1Ds 970/82) i Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu (do nr RSD 20/82). Ostatecznie 17.03.1983 Prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo w stosunku m.in. do Elżbiety Lassoty "z powodu braku dostatecznych dowodów ich winy". IPN By 259/3
.