Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hieronima
Nazwisko: Liberkowska
Nazwisko rodowe: Czajko
Miejsce urodzenia: Woźna Wieś
Data urodzenia: 27-07-1945
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Aktywna działaczka NSZZ „Solidarność”. W dniu 26.02.1981 zarejestrowana w ramach SOR „Planistka”. W dniu 17.01.1984 sprawę „Planistka” dołączono do SOR „Pryzmat” (nr rej. 14527). Sprawa dotyczyła „inspirowania do wystąpień i kolportażu wrogich wydawnictw oraz kontaktu z wrogimi ośrodkami na terenie kraju”. IPN Po 024/849 (mat. arch. 4479/II przerej. na 879/II).
Akta śledcze i prokuratorskie 17 stycznia 1984 w/w została aresztowana, 11.05.1984 do sądu skierowano akt oskarżenia. Zwolniona - 28.06.1984, dnia 2.08.1984 sprawę umorzono na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Po 95/5 t. 5
Akta penitencjarne Pobyt w więzieniu. IPN Po 72/15.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zainteresowanie czynne - po wyjściu z więzienia kontrolowana jako była działaczka NSZZ "Solidarność". IPN Po 024/849 (mat. arch. 4479/II przerej. na 879/II).
.