Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Mikulice
Data urodzenia: 01-10-1948
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Ppl/ Po 310/14 , zarządzenie z dn. 3.02.2015 dot. Stefana Piotrowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Stefan Piotrowski zarejestrowany 20.08.1981 pod nr 5692 do sprawy obiektowej o krypt. "Związek" (nr 5116), "podejrzany o działalność antysocjalistyczną". Materiały dot. ww. przekształcono 11.01.1983 w KE „Piotr”. IPN Po 0055/21 (23/IV).
Akta internowanego Internowany w ZK Włocławek i Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. IPN Gd 162/237 (237/11/82); IPN Po 064/7/25.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna dot. wrogiej działalności w ruchu związkowym w KWB "Adamów". Kwestionariusz zakończono 2.09.1986, materiały złożono do archiwum pod sygn. 1103/II. IPN Po 035/986 (1103/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. utworzenia przez "aktyw b. ZR »S« w Koninie »Pomocy Charytatywnej przy kościele p.w. św. Wojciecha«". S. Piotrowski występuje w materiałach jako uczestnik spotkania byłych internowanych, które odbyło się w dniu 08.01.1984 w Głogówku koło Kutna. Dnia 26.03.1984 sprawę przerejestrowano do SOR „Układ-2”. IPN Po 035/1284/2 (1435/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. sabotażu i dywersji aktywistów ruchu związkowego b. „S” w Koninie. IPN Po 035/1284 (1435/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 1.09.1988 pod nr 11164 w kat. kwestionariusz ewidencyjny krypt. "Piotr", dot. wrogiej działalności w środowisku KWB „Adamów” w Turku. Materiały włączono do SOR krypt. "Działacze" nr 11231 (figurant sprawy). IPN Po 035/1264 (1415/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 1.12.1988 po nr 11315 do sprawy o krypt. "Działacze" (nr 11231) dot. wrogiej działalności w środowisku KWB „Adamów” w Turku. Dnia 19.11.1988 SOS przerejestrowano na SOR. W dn. 1.10.1989 materiały złożono do archiwum pod sygn. 1415/II. IPN Po 035/1264 (1415/II).
.