Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Roman
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 01-11-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Figurant KE. Sporządzał i kolportował pisma szkalujące ustrój PRL i osobiście tow. W. Jaruzelskiego, które wysyłał do różnych instytucji państwowych i kościelnych". Mat. o sygn. 06644/II zniszczono. Protokół 1002/89 poz. 84.
Akta kontrolno-śledcze Postępowanie prowadzone z powodu "znieważenia organów publicznych". 29.03.1985 postępowanie umorzono. IPN Ld pf 15/334 (1409/III-N)
Akta administracyjne Występuje w meldunku dotyczącym sytuacji polityczno-operacyjnej, jako osoba będąca w czynnym zainteresowaniu służb, która kierowała pod adresem naczelnych organów władzy państwowej i partii "obraźliwe" petycje. IPN Ld pf 13/440 t. 4 (2921/XA)
Akta paszportowe Od 04.09.1979 do 30.09.1985 zastrzeżenia wyjazdów za granice "Z"ab 172/79, "Z" 520/80 i "Z"ab 801/85. IPN Ld 0133/65798 (EALD 81715)
.