Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Antoni Nuchin
Nazwisko: Alster
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 04-02-1903
Imię ojca: Mojżesz
Imię matki: Elza
Dodatkowe informacje:

Członek KPP od 1924. Do PPR wstąpił 7 maja 1945 roku, następnie od Kongresu Zjednoczeniowego był członkiem PZPR. Posługiwał się pseudonimami: "Antek", "Komar", "Wit", "Hans". W okresie od sierpnia 1943 do maja 1944 był Szefem Zarządu Polityczno-Wychowaczego I Warszawskiej Dywizji Piechoty. W okresie od maja 1944 do września 1944 pełnił funkcję Szefa Zarządu Polityczno Wychowawczego Polskiego Sztabu Partyzanckiego. W lutym 1945 Pełnomocnik Rządu przy Sztabie Konstantego Rokossowskiego. Od lutego 1947 do sierpnia 1952 poseł na Sejm Ustawodawczy. Od grudnia 1954 do grudnia 1956 pełnił funkcję I Zastępcy Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Od grudnia 1956 do maja 1962 roku sprawował funkcję Wiceministra Spraw Wewnętrznych. Od maja 1962 do grudnia 1967 Wiceministra Gospodarki Komunalnej. Wg źródła IPN BU 2347/1/CD/1 I sekr. KW PPR w Bydgoszczy był do 1946r. a następnie z-cą kier. Wydziału Organizacyjnego KC PZPR
Źródła: AAN CK 237/XXIII-425, IPN BU 2347/1/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie Władzy 1944-1991, Warszawa 1991., Informator o strukturze i obsadzie personalnej cetralnego Aparatu PZPR 1948-1990, red. K Persaka, Warszawa 2000., ., J. Kutta, Alster Antoni, [w:] Bydgoski Słownik Biograficzny, t. 6, red. J. Kutta, Bydgoszcz 2000.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz KW Bydgoszcz PPR 23-06-1945 IPN BU 2347/1/CD/1 J. Kutta, Alster Antoni, [w:] Bydgoski Słownik Biograficzny, t. 6, red. J. Kutta, Bydgoszcz 2000, s. 17-18.
I Sekretarz KW Bydgoszcz PPR 06-05-1946 10-05-1947 PPR-PPS zjazdy i kongresy plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1985, s. 36.
Z-Ca Kierownika Wydział Organizacyjny KC Warszawa PPR 10-06-1947 15-12-1948 AAN 237/XXIII-425, IPN BU 2347/1/CD/1
Członek sekretariat KC Warszawa PPR 03-09-1948 3-11-1948 PPR-PPS zjazdy i kongresy plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1985, s. 31; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 244.
Członek Biuro Organziacyjne KC Warszawa PPR 03-11-1948 14-12-1948 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 244-245.
Z-Ca Kierownika Wydział Organizacyjny KC Warszawa PZPR 15-12-1948 17-06-1952 AAN 237/XXIII-425; IPN BU 2347/1/CD/1 Informator o strukturze i obsadzie personalnej, red. K. Persaka s. 124.
Członek KC Warszawa PZPR 15-12-1948 20-06-1964 AAN 237/XXIII-425; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 50, 77, 93.
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 75.
Kierownik Wydział Organizacyjny KC Warszawa PZPR 17-06-1952 25-11-1954 AAN 237/XXIII-425; IPN BU 2347/1/CD/1 Informator o strukturze i obsadzie personalnej, red. K. Persaka, s. 123.
.