Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Antoni
Nazwisko: Piwowarczyk
Miejsce urodzenia: Tuplice
Data urodzenia: 16-07-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały dot. przerwy w pracy. Dorejestrowany pod numerem 7387 dn. 16.09.1981 r. jako aktywny uczestnik strajku. Mat. o sygn. 819/II brak. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały dot. „propagowania wrogich poglądów” – rozpowszechnianie założeń programowych Polskiej Partii Demokratycznej. Mat. o sygn. 931/II wybrakowano. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w związku z prowadzeniem aktywnej działalności w ramach NSZZ „Solidarność” na terenie Kalisza, rozpowszechnianiem założeń programowych Polskiej Partii Demokratycznej oraz podejrzeniem o przynależność do Konfederacji Polski Niepodległej. Przekazany do Wydz. V WUSW Konin. IPN Po 035/950 (1066/II)
Akta internowania Akta dot. internowania. IPN Gd 162/283, IPN Ld 0044/7 t. 13 (101/13)
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy dot. zajść w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie w 1982 r. IPN Gd 011/89 (III-153)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w związku z prowadzeniem aktywnej działalności w ramach NSZZ „Solidarność” na terenie Kalisza, rozpowszechnianiem założeń programowych Polskiej Partii Demokratycznej oraz podejrzeniem o przynależność do Konfederacji Polski Niepodległej. IPN Po 035/950 (1066/II)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały dot. działalności „antypaństwowej naruszającej porządek prawno-polityczny”. Przerejestrowano dn. 07.04.1989 r. na SOS przez Pion III RUSW w Słupcy. Mat. zniszczono w styczniu 1990 r. (brak danych o sygn. arch.). Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
.