Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Bogusław
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Pajęczno
Data urodzenia: 21-09-1957
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne KW MO w Łodzi z listopada 1981 r. zawierają między innymi "Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej" z Wiesławem Urbańskim - ówczesnym członkiem zarządu i przywódcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na Uniwersytecie Łódzkim. Ten plan przygotowała SB z Wydz. III-A KW MO w Łodzi - w dniu 26.11.1981. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III).
Student Wydziału Prawa UŁ Wiesław Urbański był internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 23.07.1982 w ramach ogólnokrajowej akcji MSW o krypt. "Jodła" z powodu "zamiaru podjęcia działań bezpośrednio godzących w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL". Wniosek o internowanie ww. działacza NZS i Ruchu Młodej Polski przygotowała SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. W. Urbański figuruje też w materiałach Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi z lat 1981-1982 - dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego. IPN Ld pf 249/1 t. 13 (1360/III), IPN Ld PF48/92 (1360/3).
Akta internowanego Wiesława Urbańskiego - z Zakładu Karnego w Łęczycy (gdzie ww. przebywał w okresie od 13.12.1981 r. do 5.01.1982) oraz z Zakładu Karnego w Łowiczu (gdzie ww. przebywał w okresie od 5 stycznia do 23 lipca 1982) obejmują m.in. korespondencję administracyjną, podania dot. internowanego, decyzje KW MO o zastosowaniu i uchyleniu internowania. IPN Ld 24/217 (3/82).
Wiesław Urbański figuruje (wraz z innymi działaczami NZS i NSZZ "Solidarność") w meldunkach operacyjnych SB z Wydziału III-1 KW MO / WUSW w Łodzi z lat 1981-1987 - przesyłanych do Wydziału I i Wydziału III Departamentu III MSW. Meldunki te dotyczyły łódzkiego środowiska akademickiego (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka). IPN BU 01232/78 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 12), IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 13).
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. "Hans" nr rej. 44198 - w aktach z ostatnich dni listopada 1981 r. - znajduje się doniesienie dotyczące Wiesława Urbańskiego. Teczka ta była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. IPN Ld 0040/1793 t. 2 (46238/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. "Max" nr rej. 45560 - w aktach z okresu od lutego 1982 r. do stycznia 1984 - znajdują się doniesienia dotyczące Wiesława Urbańskiego. Teczka ta była prowadzona przez SB z Wydz. II KW MO w Łodzi. IPN Ld 0040/1761 (46204/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. "Paweł" nr rej. 48817- w aktach z okresu od maja 1984 r. do sierpnia 1984 - znajdują się doniesienia dotyczące Wiesława Urbańskiego. Teczka ta była prowadzona przez SB z Wydz. III-1 KW MO w Łodzi. IPN Ld 0040/2429 (46940/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. "Zet" nr rej. 49811- w aktach z okresu od sierpnia 1985 r. do września 1985 - znajdują się doniesienia dotyczące Wiesława Urbańskiego. Teczka ta była prowadzona przez SB z Wydz. II WUSW w Łodzi. IPN Ld 0040/1551 t. 2 (45978/I).
Z zapisów funkcjonariuszy Wydz. Paszportów WUSW w Łodzi (dokonanych na teczce akt paszportowych) wynika, że dnia 8.06.1984 Wiesław Urbański otrzymał >"Z"-ab. nr 118/84< [najprawdopodobniej "zastrzeżenie" zagranicznych wyjazdów]. To zastrzeżenie zagranicznych wyjazdów (zakaz wydania paszportu) anulowano mu w dniu 24.08.1987. IPN Ld 0194/47 (EALD 306142).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 31 maja 2021 r. w sprawie o sygn. Ppl/Łd 841/20 dotyczące Wiesława Urbańskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.