Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marian
Nazwisko: Olewiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-09-1912
Imię ojca: Józef
Imię matki: Brak Danych
Dodatkowe informacje:

Od 03.1945 W PPR, następnie w PZPR. Od 1947 do 1948 Dyrektor Biura Cen w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W okresie od 1948 do 1949 Prezes Centralnego Związku Spółdzielczości. W latach 1951-1953 Naczelny Inżynier w Centralnym Zarządzie Budowy Dróg i Mostów, a w okresie 21.11.1953-1955 Dyrektor Centralnego Zarządu Budowy Dróg i Mostów. W okresie 24.12.1955-1956 Dyrektor Generalny Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego. W lipcu 1970 przeszedł na emeryturę.
Źródła: AAN KC PZPR CK/5908 ; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Ekonomiczny KW Kraków PPR 01-03-1945 30-06-1946 AAN KC PZPR CK/5908
Kierownik Wydział Ekonomiczny KM Łódź PPR 01-07-1946 31-05-1947 AAN KC PZPR CK/5908
Zastępca Kierownika Wydział Ekonomiczny KC Warszawa PZPR 15-05-1949 30-06-1950 AAN KC PZPR CK/5908
Kierownik Wydział Handlu KC Warszawa PZPR 01-07-1950 30-09-1951 AAN KC PZPR CK/5908
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego Warszawa 10-1956 03-1957 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 210.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Komunikacji Warszawa 03-1957 03-1960 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 191.
Minister Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Warszawa 25-03-1960 27-06-1969 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 182.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 20-06-1964 11-12-1971 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 115.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 25-06-1969 29-06-1970 AAN KC PZPR CK/5908; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 175.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Komunikacji Warszawa 13-04-1971 24-10-1975 AAN KC PZPR CK/5908; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 191.