Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Drost
Miejsce urodzenia: Robaczyn
Data urodzenia: 04-07-1958
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:

PPl/Po 240/14 zarządzenie z dn. 8.09.2014 dot. Zdzisława Drosta. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z powołaniem przy MKZ NSZZ „Solidarność” w Lesznie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Materiały o sygn. 417/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych .
Akta penitencjarne Internowany dnia 13.12.1981 r. Osadzony w Areszcie Śledczym Ostrów Wlkp., następnie w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Zwolniony 19.02.1982 r. IPN Wr 30/56 t. 1 (33/82), IPN Po 037/4 t. 1
Akta kontrole śledztwa Dot. rozpowszechniania „Komunikatów Tymczasowego Zarządu Regionu »Solidarność«” w Lesznie. Aresztowany 12.12.1982 r. Prokuratura zarej. sprawę pod nr. PL SL II-135/82. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wydał wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN Po 033/45 (45/III), IPN Po 0121/45 (45/3 mkf.), IPN Po 193/322
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. podejrzenia o kolportowanie ulotek o treści antypaństwowej. Materiały o sygn. 485/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych .
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawny. IPN Po 0120/92 (795/2 mkf.)
Sprawa Operacyjne Rozpracowania [SOR] Dot. prowadzenia nielegalnej działalności politycznej. Sprawę planowano włączyć do SOR „Aktywiści” zarejestrowanej pod nr. 7851. Materiały o sygn. 805/II zniszczono, IPN Po 0120/102 (805/2 mkf.)
Sprawa Operacyjne Rozpracowania [SOR] „Działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-polityczny. Sprawę zakończono zaniechaniem z uwagi na zalegalizowanie działalności figurantów.” Materiały o sygn. 1179/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych .
.