Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław Piotr
Nazwisko: Popiel
Miejsce urodzenia: Kijów
Data urodzenia: 30-06-1904
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Posługiwał się konspiracyjnym pseudonimem "Mietek". W PPR od 24.07.1944. W okresie 07.1944-01.1947 Poseł do KRN, 1947-1952 Poseł do Sejmu Ustawodawczego, 1952-1956 Poseł do Sejmu PRL. W latach 1947-1948 Wiceprezes Centralnego Urzędu Planowania. W latach 12.1956-1959 Pełnomocnik Urzędu ds. Repatriacji Polaków z ZSSR przy Ambasadzie PRL w Moskwie. Na emeryturze od 28.02.1968.
Według dokumentów personalnych od 10.03.1960 do 30.06.1965 pełnił funkcję Z-cy Kierownika Wydziału Przemysłu Lekkiego, a w okresie 1958-1960 sprawował funkcję Pełnomocnika ds. Repatriacji w Moskwie. AAN KC PZPR CK VII/1196.
Źródła: AAN KC PZPR CK VII/1196.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Kierownika Resort Gospodarki Narodowej i Finansów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Lublin 09-1944 12-1944 AAN KC PZPR CK VII/1196; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 185.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Warszawa 12-1944 02-1945 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 199.
Kierownik Wydział Przemysłu KC Warszawa PPR 01-02-1945 30-11-1947 AAN KC PZPR CK VII/1196.
Zastępca Członka KC Warszawa PPR 12-1945 12-1948 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 412.
Wiceprezes Centralny Urząd Planowania Warszawa 1947 1948 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 412.
Kierownik Wydział Komunikacji KC Warszawa PPR 01-05-1948 15-12-1948 AAN KC PZPR CK VII/1196.
Kierownik Wydział Komunikacji KC Warszawa PZPR 15-12-1948 31-07-1950 AAN KC PZPR CK/VII/1196; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 117.
Członek KC Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 63.
Minister Ministerstwo Żeglugi Warszawa 13-07-1950 13-11-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 212.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 17-03-1954 20-06-1964 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 84, 101.
Zastępca Kierownika Wydział Ekonomiczny KC Warszawa PZPR 10-03-1960 11-07-1964 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s.112.
Zastępca Kierownika Wydział Przemysłu Ciężkiego i Komunikacji KC Warszawa PZPR 11-07-1964 29-06-1965 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s.134.
Pełnomcnik Rm Ds. Surowców Wtórnych Urząd ds. Surowców Wtórnych przy Komitecie Drobnej Wytwórczości Warszawa 21-06-1965 28-02-1968 AAN KC PZPR CK VII/1196.
.