Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Barański
Miejsce urodzenia: GŁĘBOCZE
Data urodzenia: 12-10-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Barański, wówczas pracownik Zakładów Przemysłu Wełnianego w Złocieńcu, figuruje wraz z kilkoma innymi osobami w aktach Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim "Związek" (nr rejestr. 18709) założonej w 1980 roku przez Wydz. III KWMO w Koszalinie. Sprawa ta dot. rozpracowania i kontroli Międzyzakładowych Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność" na terenie woj. koszalińskiego, w tym MKZ NSZZ "Solidarność" w Złocieńcu. Sprawę tę i operacyjną kontrolę Stanisława Barańskiego i innych osób zakończono w grudniu 1982, a jej akta złożono do archiwum pod sygn. 167/IV. IPN Sz 00107/85 t. 15 (167/IV).
Stanisław Barański figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pandora” (nr rejestr. 27312) założonej przez SB z Pionu V RUSW Drawsko Pomorskie w kwietniu 1989 roku. Sprawa ta dotyczyła powstania w kwietniu 1989 Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Wełnianego w Złocieńcu. Sprawę tę i operacyjną kontrolę Stanisława Barańskiego i kilku innych osób prowadzono i zakończono dn. 28 sierpnia 1989 "z uwagi na legalność związku i ustanie zagrożenia". Akta te zawierają m.in. doniesienia kilku tajnych współpracowników SB, w tym TW "Marian". Materiały zarchiwizowano pod sygn. 5568/II. IPN Sz 00124/985/J (5568/2) mikrofilm.
Stanisław Barański figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Osnowa" (nr rejestr. 27323) założonej 22.04.1989 przez SB z Pionu V RUSW Drawsko Pomorskie. Sprawę wszczęto w związku z zawiązaniem się struktur KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Wełnianego w Złocieńcu, których pracownikiem był m.in. ww. figurant. Sprawę tę i operacyjną kontrolę Stanisława Barańskiego i innych osób zakończono 29.08.1989 z powodu "zalegalizowania związku oraz ustania zagrożenia". Akta te zawierają m.in. doniesienia dwóch tajnych współpracowników SB o pseudonimach "Kochanowicz" i "Nowak" dot. ww. pracownika. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 5566/II. IPN Sz 00124/983/J (5566/2) mikrofilm.
.