Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Soluch
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 12-11-1950
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 279/A/81 z dn. 19.12.1981, osadzony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu Zaborzu (nr ewid 55/81). Przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku (nr ewid 28/82), skąd został zwolniony dn. 2.04.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 64/A/82. IPN Ka 39/166 (28/82), IPN Ka 41/258 (5672)
Akta administracyjne Wykaz osób internowanych z województwa częstochowskiego. Tadeusz Soluch figuruje pod pozycją 83 jako osoba internowana dn. 19.12.1981. IPN Ka 0220/2 (Cz/C-248)
Akta paszportowe W 1980 r. wydano postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do „krajów kapitalistycznych” i Jugosławii. Fakt ten odnotowano dn. 30.09.1980 w ewidencji operacyjnej pod nr CZ-5031. Z zachowanych materiałów wynika, że w/w był współtwórcą struktur regionalnych i krajowych NSZZ „Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła. W wyborach wojewódzkich w listopadzie 1981 r. wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” IRz w Częstochowie oraz delegatem na I Krajowy Zjazd wymienionych struktur. Podczas pobytu w OO w Zabrzu-Zaborzu złożył wniosek o wydanie paszportu na wyjazd stały za granicę. W 1982 r. otrzymał zgodę na opuszczenie kraju. IPN Ka 143/23686 (EACZ 23686)
.