Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Inglot
Miejsce urodzenia: Rokietnica
Data urodzenia: 02-05-1923
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sądowe/ Akta Prokuratorskie Materiały dot. oskarżenia o przynależność do oddziału AK pod dowództwem „Dzierżyńskiego”. W/w pełnił funkcję zastępcy pod pseudonimem „Orlik”. Zarzuty dot. także kolportażu „nielegalnej prasy oraz przenoszenia tajnych rozkazów z Przemyśla, gdzie znajdował się sztab.” Zarzuty zostały umorzone dn. 10.10.1947 r. na podstawie ustawy o amnestii z dn. 22.02.1947 r. IPN Rz 25/988 (Sr. 805/47), IPN Rz 108/2861 (Pr. 2282/47)
Akta kontrolno-śledcze Materiały dot. rozpracowania członków organizacji AK i WiN. W skład akt weszły m.in. skomasowane materiały spraw śledczych dot. w/w rejestrowane do numerów 6805 oraz 6936 (stara sygn. arch. 64/48). IPN Rz 046/789 (1543/III)
Akta kontrolno-śledcze Materiały dot. członków i współpracowników tajnej organizacji WiN okręgu krakowskiego. IPN Kr 07/388 (1685/I, przerejestrowane na 470/I, 470/III), mkf IPN Kr 096/390
Akta sądowe Materiały dot. członków i współpracowników tajnej organizacji WiN okręgu krakowskiego. Akta śledcze i sądowe wraz z dowodami rzeczowymi. IPN Kr 85/5 (Sr. 115/49)
Akta sądowe Materiały dot. sprawy sądowej w związku z przynależnością do organizacji WiN, przechowywania broni oraz zabójstwem funkcjonariusza UB. Skazany wyrokiem nr 680/49 z dnia 27.09.1949 na 10 lat więzienia. IPN Rz 107/967 (Sr. 680/49)
Akta prokuratorskie Materiały dot. przynależności do WiN oraz dot. nielegalnego przechowywania broni oraz zabójstwa funkcjonariusza UB. IPN Rz 108/5234 (Pr. II 554/49), IPN Rz 108/5235 (Pr. II 554/49)
Akta sądowe Materiały dot. sprawy sądowej w związku z przynależnością do organizacji WiN, posiadania broni oraz zabójstwa funkcjonariusza UB. Skazany wyrokiem nr 809/49 z dnia 14.12.1949 na 12 lat więzienia. IPN Rz 25/2196 (Sr. 809/49)
Sprawa Ewidencyjno Obserwacyjna Kontrolowany jako były członek AK i WiN (zastępca dowódcy grupy „Dzierżyńskiego”). Akta sprawy przekazano dnia 28.01.1957 do KWMO Poznań. Wpis na podstawie analizy akt IPN Po 08/551 (3881/II). Brak danych o pierwotnej sygn. arch.
Sprawa Ewidencyjno Obserwacyjna Kontrolowany w Poznaniu jako były członek AK i WiN (zastępca dowódcy grupy „Dzierżyńskiego”). IPN Po 08/551 (3881/II), IPN Po 0186/1977 (2400/2).
Opracowanie faktologiczne Charakterystyki – kwestionariusze osobowe członków organizacji WiN, kwestionariusz osobowy nr 3 dot. rozpracowywanego. IPN Rz 05/04
Opracowanie faktologiczne Charakterystyka działalności członków i współpracowników tajnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” WiN okręgu krakowskiego w latach 1945-47. IPN Kr 074/199 (200/X)
.