Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pietruszewski
Miejsce urodzenia: Sawin
Data urodzenia: 16-03-1937
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem w sprawie zorganizowania i kierowania akcją strajkową w WSK Świdnik przeciwko trzem osobom, w tym S. Pietruszewskiemu. IPN Lu-94/151 (Pg. Śl. II 1/81)
Akta sądowe 13.02.1982 r. skazany na 3 lata więzienia oraz utratę praw publicznych na 2 lata za zorganizowanie i kierowanie strajkiem w WSK Świdnik w dn. 13.12.1981 r. oraz za nieodstąpienie od działalności NSZZ "Solidarność" po jej zawieszeniu. IPN Bu-1357/36-38 (SO 20/82)
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego osadzonego najpierw w Areszcie Śledczym w Lublinie, a następnie - na mocy wyroku z sądu z 13.02.1982 - w ZK w Łęczycy i Hrubieszowie. IPN Lu-78/106
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany ze względu na zaangażowanie w "działalność antyalkoholową". Akta sygn. II/11048 zniszczono 20.10.1989, wpis na podst. zapisow ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne "Ewidencja zatrzymań" - informacja o zatrzymaniach S. Pietruszewskiego podczas manifestacji w dn. 1 maja 1984 r. i 3 maja 1988 r. IPN Lu 0192/32
Materiały ewidencyjne "Wykaz skazanych w trybie doraźnym" - informacja o zatrzymaniu dn. 30.08.1985 r. w Lublinie za kolportaż ulotek "Solidarności", za co został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń. IPN Lu 0276/196 k.188 poz. 29; karta EO-4A/77
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany jako członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Dźwigowej w Lublinie. IPN Lu-020/834 (II/11650); IPN Lu-0229/1232 (11650/2) mkf
.