Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Czesław
Nazwisko: Dobrecki
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 20-07-1951
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 23.06.1981 założono SOS kryptonim „Murecki” - „wykorzystywanie związków i stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. W dniu 18.08.1982 SOS przerejestrowano na kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Murecki”. Dnia 30.06.1983 materiały przekazano do Wydz. III, a następnie do Wydz. V KWMO Konin („wroga działalność w środowiskach, aktywiści ruchu związkowego”). W dniu 2.06.1984 w/w został dorejestrowany do SOR nr 7575 „Układ-2”. Decyzją dyrektora Dep. V MSW SOR „Układ-2” przerejestrowano na SO kryptonim „Związkowcy”. IPN Po 035/1284 (1435/II).
Akta internowanego Internowany w Z.K. Włocławek. IPN By 080/432; IPN Po 064/7/1/6.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w sprawie, podejrzany o produkcję i kolportaż nielegalnych wydawnictw, „sabotaż i dywersja aktywistów ruchu związkowego b. »Solidarności« w Koninie”. IPN Po 035/1284 (1435/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Figuruje w materiałach sprawy dot. „odtwarzania się struktur związkowych w województwie konińskim”. IPN Po 0055/45 (47/IV).
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata. EAKN 9244
.